P G / W y d z. A r c h.
P r a c o w n i a ..T e c h n i k ..W i z u a l n y c h

.
INFORMACJA
.
Sala 454 (wejście) - tel. 347 15 20
.

.
Sala 353 (wejście) - tel. 347 22 87
.

.
Sala 353 (pracownia komputerowa) - tel. 347 22 87

.S T R U K T U R A
 
.
Katedra Sztuk Wizualnych
3 pracownie:
.
- Pracownia Rysunku i Malarstwa
- Pracownia Rzeźby
- Pracownia Technik Wizualnych
-------------------------------------


Pracownia Technik Wizualnych
2 zespoły:
.
A. Geometria Wykreślna
B. Komputerowe Wspomaganie Projektów

------------------------------------

 

A* Zespół Geometrii Wykreślnej i
Rysunku Arch.

.
przedmioty programowe:
.
- Geometria Wykreślna - sem I
.....prow. K. Przyłucka
- Geometria Wykreślna - sem II
.....prow. K. Przyłucka

..

B* Zespół Komputerowego
Wspomagania Projektów
.
przedmioty programowe:
..
- Techniki Komputerowe w Projektowaniu 2D - sem. I
.....prow. M.Rogińska - Niesłuchowska
- Techniki Komputerowe w Projektowaniu 3D - sem. II

.....prow. M. Helenowska - Peschke

..

.
przedmioty ponadprogramoweh:
.
- Wizualizacje Obiektów Architektonicznych - sem III - X
....prow. T. Kamiński
..Warsztaty Sketchup - sem III - X

.....prow. M. Helenowska - Peschke