"); //$link = mysql_connect ("infoware.bibl.pg.gda.pl:8020", "root", "") or die ("Could not connect
"); //$link = mysql_connect ("localhost:8020", "", "") or die ("Could not connect
"); $txt="DELETE FROM kronika.blokada WHERE name like '".$cstan."'"; $result = mysql_query ($txt) or die ("Spróbuj ..(delete)"); session_start(); $txt="DELETE FROM kronika.sess where data < '".(date("U")-60*$max_czas_akcji)."'"; $result = mysql_query ($txt) or die ("Spróbuj jeszcze raz ... (111)"); $txt="DELETE FROM kronika.blokada where data < '".(date("U")-60*$max_czas_akcji)."'"; $result = mysql_query ($txt) or die ("Spróbuj jeszcze raz ... (111)"); $ctyp=''; $txtx="Select typ from kronika.sess where id like '".session_id()."'"; $resultx = mysql_query ($txtx) or die ("Spróbuj jeszcze raz ... (12223)"); $wierszx = mysql_fetch_array($resultx); if (mysql_num_rows($resultx)==1) $ctyp=$wierszx["typ"]; $txtx="UPDATE kronika.sess SET data='".date("U")."' where id like '".session_id()."'"; $resultx = mysql_query ($txtx) or die ("Spróbuj jeszcze raz ... (12223)"); $stxt=str_replace(">","",stripslashes($stxt)); $stxt=str_replace("<","",$stxt); $stxt=str_replace("\"","",$stxt); $stxt=str_replace("'","",$stxt); $stxt=str_replace("+","",$stxt); $stxt=str_replace("?","_",$stxt); $stxt=str_replace("*","%",$stxt); $info=""; if ($co=="") $co='z'; if (($co=='k')&&($fnrk=="")&&($fmiejscek=="")&&($fpolkak=="")&&($fopisk=="")&&($fredk=="")&&($fdatak=="")) $info="

Zaznacz przynajmniej jedno pole z opisu kroniki
w którym ma nastąpić wyszukiwanie.
"; if (($co=='r')&&($ftytulr=="")&&($fautorr=="")&&($fopisr=="")&&($fskr=="")) $info="

Zaznacz przynajmniej jedno pole z opisu reportażu
w którym ma nastąpić wyszukiwanie.
"; if (($co=='z')&&($fautorz=="")&&($fopisz=="")&&($fskz=="")&&($fzdjfotz=="")) { $fautorz="on"; $fskz="on"; $fopisz="on"; $fzdjfotz="on"; } if (($fautorr=="")&&($ftytulr=="")&&($fopisr=="")&&($fskr=="")) { $ftytulr="on"; $fautorr="on"; $fskr="on"; $fopisr="on"; } if (($fnrk=="")&&($fopisk=="")&&($fredn=="")&&($fredw=="")&&($fdebk=="")&&($fdatak=="")) { $fnrk="on"; $fopisk="on"; $fredn="on"; $fredw="on"; $fdebk="on"; $fdatak="on"; } //$info="

Zaznacz przynajmniej jedno pole z opisu fotografii
w którym ma nastąpić wyszukiwanie.
"; ?> KRONIKA STUDENCKA
Szukaj wyrażenia: ">   

Znajdź Uwzględniaj pola
>"; ?>kronikę
>"; ?>nr kroniki
>"; ?>opis kroniki
>"; ?>redaktor naczelny
>"; ?>redaktor wydania
>"; ?>debiut
>"; ?>data wydania
(RRRR.MM.DD)
>"; ?>reportaż
>"; ?>tytył rep.
>"; ?>autorzy
>"; ?>opis rep.
>"; ?>słowa kl.
>"; ?>fotografię
>"; ?>autor zdj.
>"; ?>opis zdj.
>"; ?>słowa kl.
>"; ?>nazwa fot.

Informacje o wyszukiwaniu:

W polu "szukaj wyrażenia" należy wpisać poszukiwane słowo/słowa z opisu kroniki/reportażu/zdjęcia.
Należy wybrać pola z opisu kroniki/reportażu/zdjęcia w których ma nastąpić wyszukiwanie.

spacja oznacza logiczny AND.
* oznacza dowolny ciąg znaków.
? oznacza dowolny jeden znak.
Rozróżnialne są małe i duże polskie litery! (np. "żak" - zero trafień, "Żak" - 131 trafień)

Każde słowo domyślnie brane jest jako *słowo* (wyszukiwanie po fragmentach)
(".$num_rows.")\n"); fclose($fp); } if ($num_rows>0) { ?> Znalezione kroniki ():
 Nr 
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 Data wyd. 
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 Opis 

Redaktor naczelny
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 Redaktor wydania 
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 Debiuty 
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 
",$wiersz["opisk"]); ?>  $tmp[$itmp]"; if ($itmp"; } ?>   $tmp[$itmp]"; if ($itmp"; } ?>   $tmp[$itmp]"; if ($itmp"; } ?>   wejście
> >
Znalezione reportaże ():
 Tytuł reportażu 
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 Autorzy  Opis
sortuj rosnąco sortuj malejąco 
 Słowa kluczowe   
  $tmp[$itmp]"; if ($itmp"; } ?>    $tmp[$itmp]"; if ($itmp  wejście
> >

$num_rows) $k=$num_rows; ?>
Znalezione fotografie ()
 Fotografia   Fotografie  0) {?> )>poprzednie zdjęcia )>następne zdjęcia
Sortuj wg: autor fot. );>sortuj rosnąco );>sortuj malejąco  opis fot. );>sortuj rosnąco );>sortuj malejąco  data );>sortuj rosnąco );>sortuj malejąco  > >
 Fotografia   
Zobacz cały reportaż-" border=1> "; ?>
© fot.   $tmp[$itmp]"; if ($itmp"; } ?>
Opis:
Słowa
kluczowe:
$tmp[$itmp]"; if ($itmp
Kronika nr: ".$wiersz["nr"]." (".$wiersz["data"].")  wejście do kroniki
Reportaż:   wejście do reportażu
 Fotografia   Fotografie  0) {?> )>poprzednie zdjęcia )>następne zdjęcia
 

Nie znaleziono "; if ($co=="k") echo "kronik"; if ($co=="r") echo "reportaży"; if ($co=="z") echo "fotografii"; echo "
o podanych kryteriach. "; } //numrows ?>