POLSKA CHEMIA W UNII EUROPEJSKIEJ

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU

ul. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK

ORGANIZATORZY KONFERENCJI


8 czerwca 2004 r.


CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
ul. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

Jolanta Sawicka


POLSKIE TOWARZYSTWO CHEMICZNE
ODDZIAŁ GDAŃSK

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

Jacek Namieśnik

Bożena Zabiegała


CENTRUM DOSKONAŁOŚCI ANALITYKI 
I MONITORINGU ŚRODOWISKA (CEEAM)

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

Jacek Namieśnik

Patrycja Szpinek


NAUCZYCIELE CHEMII

Alicja Cała – X Liceum Ogólnokształcące Gdynia

Halina Cybula- XII Liceum Ogólnokształcące Gdańsk

Elżbieta Januszewska - Kuratorium Oświaty Gdańsk

Honorata Jurasz- IV Liceum Ogólnokształcące Gdańsk

Halina Kosińska – I Liceum Ogólnokształcące Gdynia

Jolanta Kochańska – XIX Liceum Ogólnokształcące Gdańsk

Ewa Wachowska – IV Liceum Ogólnokształcące Gdańsk

POWRÓT

WSTĘP

WYKŁADY I

KOMUNIKATY

PREZENTACJE

POSTEROWE

MATERIAŁY

REKLAMOWE