Analiza elementarna:

Opis

295 KB

Oznaczanie zawartości węgla całkowitego, całkowitego węgla organicznego oraz węgla nieorganicznego w próbkach środowiskowych z kulometrycznym oznaczeniem końcowym.

Autor: dr inż. Bożena Zbiegała

915 KB

Analiza elementarna związków organicznych - wykłady.

Autor: prof. dr hab. inż. Marek Biziuk

159 KB

Oznaczanie azotu metodą KIEJDAHLA z miareczkowym oznaczeniem końcowym.

Autor: mgr inż. Katarzyna Skowrońska

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.