Systemy jakości i analityka techniczna:

Opis

186 KB

Oznaczanie parametrów podstawowych oraz określanie stopnia zanieczyszczenia produktów i materiałów ciekłych i stałych

186 KB

Techniki i metody przygotowania próbki – mineralizacja, techniki konwencjonalne i mikrofalowe oraz ekstrakcja do fazy stałej (SPE)

186 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - wprowadzenie.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

151 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

157 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - skrót i wymagania normy PN-EN 45001:1993 "Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych" oraz najważniejsze wymagania przewodnika ISO/IEC 25.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

207 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - skrót treści normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 "Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

229 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - zestawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2001 "Ogólne wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących ".

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

136 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - najważniejsze zasady postępowania w związku z nadzorem nad wyposażeniem pomiarowym w laboratorium akredytowanym.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

184 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - zasady wykonania walidacji metody analitycznej.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

113 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - etapy przygotowania laboratorium do akredytacji.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

189 KB

Systemy zapewnienia jakości w produkcji - przykład metody analitycznej z wykorzystaniem WD-XRF i AAS .

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

108 KB

Metody Analizy Technicznej - przykładowe pytania egzaminacyjne 2002.

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

176 KB

Treść przedmiotów oraz wymagania do zaliczenia: "Metody Analizy Technicznej i Kontroli Jakości Materiałów" (AT), "Akredytacja Laboratorium i Walidacja Metod Analitycznych" (AL).

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

70 KB

Akredytacja Laboratorium - wykład dla studentów Studium Doktoranckiego i studentów studiów magisterskich

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

162 KB

Metody analityki technicznej i laboratoryjnej analityki procesowej - treść wykładu i wymagania wobec studentów

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

403 KB

Wybuchowość mieszanin gazowych, czujniki chemiczne do pomiaru wybuchowości

Autor: dr inż. Mariusz Krawczyk

695 KB

Walidacja metody analitycznej - uproszczona instrukcja

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

245 KB

Skrót wymagań akredytacyjnych - material do powtórki

Autor: dr hab. inż. Marian Kamiński

216 KB

Badanie rozkładu temperatury destylacji

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.