Materiały związane z przedmiotem Analityka Zanieczyszczeń Środowiska :

Opis

20 MB

Environmental Modeling (Modelowanie transportu zanieczyszczen)

20 MB

Ddodatkowe wyklady z Analityki zanieczyszczen srodowiska

20 MB

Dodatkowe wyklady z Analityki zanieczyszczen srodowiska cz 2

20 MB

Analityka Zanieczyszczeń Środowiska - Wykłady prof. dr hab. inż. J. Namieśnik

20 MB

Pytania i odpowiedzi "dobrowolnych testów" z przedmiotu Analityka Zanieczyszczeń Środowiska

20 MB

Wyniki "dobrowolnych testów" z przedmiotu: Analityka Zanieczyszczeń Środowiska

201 KB

OZNACZANIE HERBICYDÓW Z GRUPY TRIAZYN - GC

201 KB

OZNACZANIE LOTNYCH ZWIĄZKÓW CHLOROWCOORGANICZNYCH W WODZIE TECHNIKĄ BEZPOŚREDNIEGO NASTRZYKU PROBKI DO KOLUMNY (DAI-ECD)

Autor: Dr inż. Żaneta Polkowska

201 KB

SPRZĘŻONY UKŁAD GC-MS W SEPARACJI I INDENTYFIKACJI LOTNYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH W PRÓBKACH ŚRODOWISKOWYCH

Autor: mgr inż. Anna Banel

201 KB

Wykorzystanie aparatów przenośnych w analityce wód pitnych, powierzchniowych i opadowych

WYKŁADY PROF. PACYNY:

Yale-Intro (pdf)
Yale-1 (pdf)
Yale-2 (pdf)
Yale-3 (pdf)
Yale-4 (pdf)
Yale-5 (pdf)
Yale-6 (pdf)
Yale-7 (pdf)
Yale-8 (pdf)
Yale-9 (pdf)
Yale-10 (pdf)
Yale-11 (pdf)
Yale-12 (pdf)
Yale-13 (pdf)
Yale-14 (pdf)
Yale-15 (pdf)

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.