Elektrochemia:

Opis

507 KB

Elektrochemia - seminarium.

Autor: dr inż. Piotr Konieczka, mgr inż. Agnieszka Kuczyńska

1540 KB

Metody elektrochemiczne w analizie chemicznej - skrypt dla studentów. Kulometria, konduktometria, potencjometria. Teoria, zadania, ćwiczenia, instrukcje do ćwiczeń

Autorzy: dr inż. W. Chrzanowski, dr inż. A. Przyjazny, mgr inż. Andrzej Wasik, dr inż. P. Konieczka

104 KB

Elektrochemia - laboratorium. Regulamin.

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

148 KB

Elektrochemia - laboratorium. Instrukcje do ćwiczeń.

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

147 KB

Wybrane metody elektrochemiczne w analizie chemicznej - zakres wymaganych wiadomości, przykładowe pytania i zadania, literatura

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

738 KB

Wybrane metody elektrochemiczne w analizie chemicznej - wykład

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

667 KB

Electrochemistry - Supplement Text (tekst w j. angielskim)

Autor: Stephen K. Lower, Simon Fraser University

57 KB

Electrochemistry - Conductance Measurements (tekst w j. angielskim)

Autor: Lou Coury, Ph.D., Bioanalytical Systems, Inc.

26 KB

Elektrochemia - laboratorium. Oznaczanie chlorków metodą miareczkowania strąceniowego, z potencjometrycznym wyznaczaniem punktu końcowego.

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

38 KB

Elektrochemia - laboratorium. Oznaczanie siarczanów metodą miareczkowania strąceniowego, z konduktometrycznym wyznaczaniem punktu końcowego

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

33 KB

Elektrochemia - laboratorium. Oznaczanie HCl metodą miareczkowania konduktometrycznego - wersja 2.

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

303 KB

Elektrochemia - laboratorium. Wytyczne dotyczące sprawozdań.

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

424 KB

Manual of Electrochemical Analysis - Part 1: Terminology of Electrochemical Analysis.

Źródło: http://www.sartorius.com

295 KB

Manual of Electrochemical Analysis - Part 2: Measuring the pH.

Źródło: http://www.sartorius.com

312 KB

Manual of Electrochemical Analysis - Part 3: Electric Conductivity.

Źródło: http://www.sartorius.com

312 KB

Wyznaczanie punktu końcowego miareczkowania metoda Hahna.

312 KB

Oznaczanie HCl metoda miareczkowania potencjometrycznego.

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.