Chromatografia cieczowa:

Opis

Książka: "Chromatografia Cieczowa"
prof. dr hab. inż. M. Kamiński
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

Strona_tytulowa.pdf
Podstawowe_parametry_opisujace_układ_chromatograficzny.pdf
Chromatografia_w_ukladzie_faz_normalnych_NP.pdf
Chromatografia_w_układzie_faz_odwroconych_RP.pdf
Elucja_gradientowa.pdf
Chromatografia_zelowa_(wykluczania)_SEC_GPC.pdf
Chromatografia_jonowa_i_jonowymienna-IC.pdf
LC_rozdzielanie_peptydow_i_białek.pdf
Rozdzielanie_chiralne.pdf
Aparatura_kolumna_sprawnosc_dyspersja_pozakolumnowa.pdf
Metoda_uzyskiwania_wymaganego_programu_elucji_na_wlocie_do_kolumny.pdf
Oznaczanie_ilosciowe_w_HPLC.pdf
Chromatografia_cienkowarstwowa_planarna_TLC.pdf
Preparatywna_i_procesowa_chromatografia_cieczowa.pdf
Problemy_praktyczne_wymiana_eluentu.pdf

Theory of Chromatography
Andrzej Przyjazny
Kettering University, Flint, MIGraduate

Part 1
Part 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6
Part 8
Part 9
Part 10
Part 11

Materialy szkoleniowe cwiczenia z HPLC

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Materialy szkoleniowe cwiczenia z HPLC poziom podstawowy

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Materialy szkoleniowe cwiczenia z HPLC poziom zaawansowany

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Analiza_ilosciowa.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Elucja_gradientowa_w_HPLC.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

HPLC_MS_ZASTOSOWANIE_DO_OKRESLENIA_STRUKTURY_TOKSYN.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Polaczenie_LC-MS.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

RPLC_wyklad 2007.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Nowoczesne laboratorium przemys Nowoczesne laboratorium przemysłłowe stan obecny i kierunki rozwoju

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński

Chromatografia cieczowa jako technika analityczna i technika otrzymywania substancji

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński

CHROMATOGRAFIA PODSTAWY

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński

Kurs HPLC

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński

Chromatogram UV-DAD Chlorofile-Cerotenoidy

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński

Decyzja komisji wykonująca dyrektywę Rady 96/23/WE dotyczącą wyników metod analitycznych i ich interpretacji

208 KB

Chromatografia cieczowa - instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z TLC, HPLC 1, HPLC 2.

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński, mgr inż. E. Gilgenast

87 KB

Chromatografia cieczowa - zakres wiadomości wymaganych przed przystąpieniem do ćwiczeń z TLC, HPLC 1, HPLC 2.

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Kamiński, mgr inż. E. Gilgenast

149 KB

Analityka zanieczyszczeń środowiska - materiały do ćwiczeń laboratoryjnych Autorzy

Autorzy: prof. M. Kamiński, mgr inż. E. Gilgenast, mgr inż. J. Wilga

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.