© Rob Beynon, 1996
(translated with permission of R.J. Beynon by Andrzej Wasik)

Wprowadź żądane parametry i kliknij 'Poproszę o przepis!'.
Naciśnij 'Wartości domyślne' aby zacząć od początku z wartościami domyślnymi. Zostaniesz ostrzeżony gdybyś usiłował obliczać roztwory buforowe, które nie mają szansy działać lub wprowadzisz wartości nie mieszczące się w dopuszczalnych dla programu, granicach.

Wprowadzenie. kliknij tu

Chcesz zobaczyć co inni myślą o tym kalkulatorze? kliknij tu


Rodzaj buforu

Objętość

pH

Stężenie


Siła jonowa

Zaznacz jeśli żądana jest konkretna wartość siły jonowej

Skoryguj I do wartości:

Za pomocą:


Temp

Stosowany w:°C

Przygotowany w:°COstatnia modyfikacja 8 luty, 2003 (tłumaczenie 28 październik 2003)


Od 29-01-2004 stronę tą odwiedzono razy.


Department of Biomolecular Sciences
UMIST, PO Box 88, Manchester, M60 1QD
United Kingdom
Phone +44 (0)161 200 4200
Fax +44 (0)161 236 0409
Home
About | Search
Courses | Research | Teaching
Staff | Intranet | News
WebMaster


 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.