W tym miejscu znaleźć można pozostałe materiały pomocnicze, rozmaite darmowe oprogramowanie (bądź też odnośniki do niego) oraz instrukcje.

Opis

377 KB

PODSTAWY CHROMATOGRAFII GAZOWEJ - laboratorium

Autor: dr Lidia Wolska

159 KB

Wykorzystanie techniki analizy fazy nadpowierzchniowej
w analizie zywnosci

Autor: mgr inz.. Justyna Gromadzka, prof. dr hab. inz. Waldemar Wardencki

159 KB

Przykładowe pytania dla studentow z czterech działów klasycznej chemii analitycznej.

Autor: mgr inż. Marcin Marczak

Nazwy czasopism chemicznych i ich skróty.

10 067 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Ionic equilibria'.

Plik chroniony hasłem - pytać u Autora.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

465 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Acid-Base Equilibria'.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

406 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Chemical Equilibria'.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

163 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Complex Formation'.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

209 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Polyprotic acids and bases'.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

80 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Solubility'.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

28 KB

Materiały pomocnicze do wykładów: 'Universal equiligraph'.

Autor: dr inż. Tadeusz Górecki

85 KB

Gęstość wody w różnych temperaturach: dane pomocnicze do kalibracji pipet.

Autor: ???

Kalkulator roztworów buforowych.

Autor: Rob Beynon

1,9 MB

Zielona chemia.

Autor: mgr inż. Janusz Curyło, prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

178 kB

Technika spektrometrii mas rozcieńczenia izotopowego (IDMS) - narzędzie dla poprawy jakości wyników analitycznych.

Autorzy: prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, dr inż. Piotr Konieczka

7.59 MB

Techniki łączone w analityce chemicznej.

Autor: dr inż. Andrzej Wasik

48.2 MB

LC-MS. Film obrazujący mechanizmy jonizacji metodą elektrorozpylania (ESI) i chemicznej jonizacji pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI).

Autor: ThermoQuest Corporation

3.7 kB

LC-MS. Komentarz do filmu obrazującego mechanizmy jonizacji ES i APCI.

Autor: ThermoQuest Corporation

776 kB

Oznaczanie zawartości wody metodą Karla-Fischera.

Autorzy: Dr inż. Piotr Konieczka, mgr inż. Anna Naganowska-Nowak

Wskaźniki Impact Factor - odnośnik.

524 kB

Określanie struktury toksyn przy zastosowaniu chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas.

Autor: Dr inż. Agata Kot

1.79 MB

Microsoft Excel - przykładowe ćwiczenia.

Autorzy: dr inż. Bożena Zabiegała, mgr inż. Monika Partyka, mgr inż. Katarzyna Skowrońska

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.