Nowoczesne techniki Analityczne:

Opis

PODSTAWOWE POJĘCIA I PARAMETRY OPISUJĄCE UKŁADY CHROMATOGRAFICZNE. PODSTAWOWE ZASADY EFEKTYWNEGO STOSOWANIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ DO ROZDZIELANIA I OZNACZANIA SKŁADU MIESZANIN

Zasady opisu chromatogramu HPLC / TLC / raportu, otrzymanego podczas ćwiczeń laboratoryjnych / każdego chromatogramu, raportu

Instrukcja ogólna „Uzupełniający dobór warunków rozdzielania, oznaczenie zawartości wskazanych analitów w próbkach mieszanin substancji organicznych z zastosowaniem kolumnowej chromatografii cieczowej / gazowej”

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI WISKOZATORA W OLEJU SILNIKOWYM METODĄ CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ.

1) OZNACZANIE ROZKŁADU MASY CZĄSTECZKOWEJ POLIMERÓW Z ASTOSOWANIEM CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ;

2) PRZYGOTOWANIE PRÓBKI Z ZASTOSOWANIEM SPE I KONTROLA OBECNOŚCI ORAZ OZNACZANIE ZAWARTOŚCI SACHAROZY W MIODZIE

Rozwiązywanie problemów: kolumna, dozowanie, detekcja, elucja gradientowa, dobór warunków rozdzielania w układach NP-HPLC

Wymagania dotyczące sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych HPLC - Nowoczesne Techniki analityczne / Techniki separacji

Spektrofotometria cząsteczkowa (SA)

Instrukcja dotycząca Sprawozdania z SA

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.