Metody spektroskopowe:

Opis

210 KB

Chemia Analityczna - Metody spektroskopowe.

Autor: prof. dr hab. inż. M. Biziuk

68 KB

Metody spektroskopowe - oznaczanie metali w wodach i nawozach sztucznych. Wymagania i przykładowe pytania.

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Biziuk, mgr inż. K. Szczepaniak

38 KB

Metody spektroskopowe - oznaczanie metali w wodzie pitnej. Wymagania i przykładowe pytania dla studentów EPM.

Autorzy: prof. dr hab. inż. M. Biziuk, mgr inż. K. Szczepaniak

100 KB

Źródła błędów w oznaczeniach metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej (ASA) i atomowej spektrometrii emisyjnej (ASE).

Autor: mgr inż. K. Szczepaniak

172 KB

Szacowanie całkowitej niepewności pomiarów uzyskanych za pomocą spektrofotometru absorpcji atomowej.

Autorzy: dr inż. P. Konieczka, mgr inż. K. Szczepaniak

251 KB

Metody spektroskopowe - oznaczanie metali w wodzie pitnej. Wymagania i przykładowe pytania dla studentów O.Ś. i T.Ch..

Autorzy: dr hab. inż. M. Biziuk, mgr inż. K. Skowrońska, mgr inż. E. Witkowska

251 KB

Nowoczesne techniki analityczne w analizie żywności

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.