Statystyka i planowanie eksperymentów dla chemików:

Opis

350 KB

"Statystyczne opracowanie wyników.

Autor: prof. dr hab. inż. M. Biziuk

350 KB

"Problematyka oceny miarodajności wyników w analizie śladowej" - statystyczna ocena wyników, wyznaczanie błędów, dokładność i precyzja.

Autor: prof. dr hab. inż. Edmund Kozłowski ()

168 KB

Szacowanie niepewności pomiaru analitycznego..

Autor: dr Piotr Konieczka

Górne wartości krytyczne rozkładu t Student'a.

Źródło: NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/, 05-11-2002.

Edycja: dr inż. Andrzej Wasik

561 KB

Wyznaczanie niepewności pomiarów analitycznych (ang.).

Autor: ???

657 KB

Walidacja metodyk analitycznych.

Autor: dr inż. Piotr Konieczka

256 KB

Statystyka - materiały pomocnicze do seminarium.

Autor: dr inż. Piotr Konieczka

55 KB

Szacowanie niepewności pomiaru analitycznego - materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych z Chemii Analitycznej. .

Autor: dr Piotr Konieczka

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.