Techniki rozdzielania w preparatyce i produkcji:

Opis

97 KB

Separacja i oczyszczanie bioproduktów - wykład dla studentów biotechnologii oraz innych zainteresowanych doktorantów i studentów

Autor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

113 KB

Współczesna chromatografia cieczowa i gazowa - mechanizmy retencji, zasady doboru układów, stosowane techniki i aparatura, najważniejsze zastosowania analityczne i preparatywne - wykład dla Studium Doktoranckiego

Autor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

92 KB

Niekonwencjonalne metody rozdzielania w technologii chemicznej i w biotechnologii - wykład dla Studium Doktoranckiego

Autor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

42 KB

Techniki rozdzielania mieszanin w biotechnologii - program wykładów dla studentów biotechnologii

Autor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

224 KB

Techniki separacji - instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Autor: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński

224 KB

Chromatogramy do instrukcji z technik rozdzielania mieszanin

224 KB

 

Problemy identyfikacji lotnych kwasów tłuszczowych
przy zastosowaniu układu GC-MS (SCAN, SIM, indeksy retencji)

Autor: mgr inż. Anna Banel

 

Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.