Informatyka


Program zajęć obejmuje następujące zagadnienia:

Wprowadzenie do systemu MS Windows

oknami, oglądanie zawartości okien-paski przewijania.

MS Word

zmiana rodzaju obramowania, wyrównywanie tekstu w tablicy.

MS Excel

Co to jest równanie, jak wskazywać dane w równaniu, jak wyróżniać

zmienne tekstowe, formatowanie komórek, obramowania, łączenie/rozdzielanie komórek.

Obliczeniowe: sumowanie, podnoszenie do potęgi, zaokrąglanie, moduł liczby.

Tekstowe: określanie długości tekstu, wyszukiwanie, zamiana i wycinanie fragmentu tekstu,

łączenie tekstów, zmiana formatu.

Data i czas: określanie dnia tygodnia, obliczanie odstępu między datami.

Statystyczne: minima, maksima, wartości średnie, odchylenie standardowe.

Wyszukiwania i adresu: podstawianie wg klucza, wyszukiwanie wartości w arkuszu.

Informacyjne: sprawdzanie danych w komórce.

Tworzenie podstawowych rodzajów wykresów. Opisywanie osi, modyfikacje

wartości i zakresów na osiach, skalowanie, modyfikacje wyglądu.

Dodawanie linii regresji do wykresu.

Wykorzystanie funkcji warunkowych do obliczeń.

Import z plików tekstowych, stron WWW, baz danych.

MS Power Point

Wykorzystanie sieci Internet

ISIS Draw
Jeśli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.