Przygotowanie próbek do analizy:

Opis

ABC_techniki_SPE.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Konserwacja_i_przechowywanie_probek.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Materia³y_szkoleniowe_ABC_techniki_SPE.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

OZNACZANIE_ANTRACENU_W_GLEBIE.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

OZNACZANIE_ROBENIDYNY_W_PASZACH_DLA_ZWIERZAT.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Porownanie_technik_ekstrakcji_z_probek_stalych.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Przygotowanie_probki.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

Wykorzystanie_SPE_do_oczyszczania_ekstraktu.pdf

Autorzy: Dr inż. A. Kot-Wasik

 

Jeœli po lewej stronie nie widzisz menu kliknij TUTAJ.