Katedra Chemii Fizycznej      
Wydział  Chemiczny


Kierownik Katedry Chemii Fizycznej
prof. dr hab. inż. Janusz Stangret
Adres
Katedra Chemii Fizycznej
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK
Polska


Telefon
(048) (058) 347-12-83
Fax
(048) (058) 347-26-94
E-mail
stangret@chem.pg.gda.pl