Katedra Technologii Leków i Biochemii

Wydział Chemiczny

Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 GDAŃSK

 

Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż. Jan Mazerski
telefon: (058) 347 11 16
e-mail: janmaz@chem.pg.gda.pl


Sekretariat

mgr inż. Teresa Czarnomska
telefon: (058) 347 18 06
fax: (058) 347 11 44
e-mail: teresa@chem.pg.gda.pl