K a t e d r a   M i k r o b i o l o g i i   P G   Polski                    English
     Strona główna
     Skład osobowy
     Informacje o katedrze
     Informacje o zespołach 
     Informacje dla studentów
    
Specjalistyczna aparatura
     Ważne informacje       
     Archiwum prac dyplomowych
     Archiwum prac doktorskich
     Ciekawe linki

     Seminaria katedralne
     Godziny konsultacji
     Przedmioty 2012
Katedra Mikrobiologii
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel: +48 58 347 24 17
fax: +48 58 347 18 22