K a t e d r a   M i k r o b i o
   K a t e d r a   M i k r o b i o l o g i i   P G                                                                                                                                                          Polski                    English     Strona główna
     Skład osobowy
     Informacje o katedrze
     Informacje o zespołach 
     Informacje dla studentów
    
Specjalistyczna aparatura
     Ważne informacje       
     Archiwum prac dyplomowych
     Archiwum prac doktorskich
     Ciekawe linki


               Adiunkt
       dr inż. Marcin Olszewski
       e-mail: marcin.olszewski@pg.gda.pl
       tel: +48 58 347 16 05