WYDZIAŁ CHEMICZNY

Strona główna

Wygraj IndeksWYDZIAŁ CHEMICZNY
POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

w Gdańsku

Zapraszają do udziału w organizowanym corocznie
Konkursie Chemicznym
"WYGRAJ INDEKS"

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych.
Składa się z dwóch etapów:

Etap I - polega na rozwiązaniu zadań i problemów chemicznych oraz przesłaniu prac na adres:

 

Dziekanat Wydziału Chemicznego
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
(z dopiskiem Konkurs Chemiczny)
Termin: do 15-go lutego .

 

Etap II - polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i odbywa się na terenie Uczelni zwykle w ostatnią sobotę marca

Wyniki konkursu i lista laureatów zostaną ogłoszone w internecie w trzy dni ROBOCZE po konkursie, a dyplomy przesłane laureatom do dnia 15 kwietnia

Laureaci konkursu zostaną przyjęci na Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej w ramach zwiększonego limitu na zasadach preferencyjnych, po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji


 

ZADANIA I ODPOWIEDZI POPRZEDNICH EDYCJI:
Naszą witrynę przegląda teraz 27 gości