Logo Katedra Technologii Chemicznej XII Szkoła Letnia dla Doktorantów
oraz Młodych Pracowników Nauki
XII Szkoła Letnia dla Doktorantów
oraz Młodych Pracowników Nauki

Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce

Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce

Sudomie 25.06 - 30.06.2017

Sudomie 25.06 - 30.06.2017
English version

Zaproszenie

Z ogromną przyjemnością informujemy, że kontynuowana jest Szkoła Letnia wywodząca się ze spotkań doktorantów, w ramach dawnej Sieci Naukowej SURUZ poświęconej surfaktantom i układom zdyspergowanym. W tym roku odbędzie się spotkanie w ramach XII Szkoły Letniej dla Doktorantów oraz Młodych Pracowników Nauki pt. "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce", które zorganizuje Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej - Katedra Technologii Chemicznej we współpracy z koordynatorem sieci SURUZ - IKiFP PAN w Krakowie. Szkoła odbędzie się w dniach
25 - 30 czerwca 2017 r. W Ekologicznym Ośrodku Wypoczynkowym "Sudomie" koło Kościerzyny.

Celem szkoły jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz szeroko rozumianych zjawisk międzyfazowych, w tym otrzymywania i zastosowania surfaktantów i układów zdyspergowanych. Umożliwia to sprawdzony latami doświadczeń program dnia, uwzględniający wykłady, prezentacje doktorantów, dyskusje panelowe, nieformalne spotkania przy kawie, aktywność sportową czy wycieczki po okolicy.

Multidyscyplinarna tematyka, będzie szansą na pogłębienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi w Polsce i zagranicą. Szkoła letnia stwarza okazję do wymiany doświadczeń oraz podjęcia dyskusji w gronie specjalistów z wielu dziedzin naukowych, powiązanych z obszarem fizykochemii powierzchni.

Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Sudomie k/Kościerzyny, stanowi wspaniałe miejsce do integracji z uczestnikami Szkoły podczas spływu kajakowego, gry w siatkówkę, tenisa, czy wielu innych form aktywności.

Serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. inż. Jan Hupka i Zuzanna Bielan

Do zobaczenia w Sudomiu!

ZJAWISKA MIĘDZYFAZOWE W TEORII I PRAKTYCE
Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, tel.: 058 347 13 90, faks: 058 347 20 65