Politechnika Gdańska VIII BFN Projekt logo Festiwalu: Rafał SzczawińskiBIURO BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI
W POLITECHNICE GDAŃSKIEJ


Biuro prowadzi sekretarz mgr inż. Mieczysław Serafin.

Kontakt:
Politechnika Gdańska
ul Gabriela Narutowicza 11/12
Pokój 603 w Gmachu "B"
80-952 Gdańsk
e-mail: serafin@pg.gda.pl festiwal@pg.gda.pl
tel. 058-348-60-31BIURO CENTRALNE BAŁTYCKIEGO FESTIWALU NAUKI


Biuro prowadzi dr Tadeusz Zaleski
pełnomocnik Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
ds. Festiwalu Nauki

Kontakt:
Uniwersytet Gdański
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57, p.74
80-952 Gdańsk-Oliwa
e-mail: festiwal@univ.gda.pl
tel. 058 523 25 60 lub wew. 25 60
faks 058 5523 25 10 lub wew. 25 10


Biuro
BFN na wybrzeżu
Historiawebmaster