logo PG

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
Politechniki Gdańskiej
w Grudziądzu

logo PG

Informacja o rekrutacji na r. ak. 2008/2009

Regulamin rekrutacyjny Politechniki Gdańskiej nie przewiduje odrębnej rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Grudziądzu.

Jest jednak możliwość zorganizowania zajęć dydaktycznych na I semestrze studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku elektrotechnika, w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu. Warunkiem jest liczebność grup, która nie powinna być mniejsza niż 25 osób.

Kandydaci na studia stacjonarne lub niestacjonarne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w kierunku elektrotechnika, którzy chcieliby podjąć studia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu, powinni złożyć stosowną deklarację w Komisji Kwalifikacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.