Rektor

Podwójny jubileusz naszej uczelni
65 lat Politechniki Gdańskiej i 106 lat politechniki w Gdańsku

Świętujemy właśnie 65-lecie istnienia Politechniki Gdańskiej, nie zapominamy jednak o tym, że nasza uczelnia jest intelektualną spadkobierczynią założonej w roku 1904 Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku.

Pierwszy wykład w powojennej historii PG wygłosił znamienity fizyk, prof. Ignacy Adamczewski, dokładnie 22 października 1945 roku w Audytorium Maximum. Od tamtego podniosłego wydarzenia rozpoczęły się regularne zajęcia na politechnice i trwają do dziś w wielu nowych salach wykładowych oraz laboratoriach na światowym poziomie. Zgodnie z badaniem zleconym przez MNiSW, Politechnika Gdańska obecnie zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem atrakcyjności studiowania. Fakt ten traktujemy jako wyraz uznania dla naszych wysiłków dydaktycznych, a także otwartości na nowe pokolenia oraz przydatności oferowanych kierunków studiów.

Jesteśmy dumni, że na dziewięciu wydziałach studiuje ponad 25 tys. osób. Kształcimy inżynierów, magistrów, doktorów i wykwalifikowanych specjalistów. Szeroka współpraca naukowo-techniczna z uczelniami zagranicznymi zapewnia modyfikację nowej oferty edukacyjnej oraz sprostanie najistotniejszym wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku.

Nasza uczelnia jest miejscem, gdzie historia łączy się ze współczesnością, a technika i humanistyka próbują zrozumieć się nawzajem.

Dziękuję całej rodzinie politechnicznej: pracownikom, studentom, słuchaczom i absolwentom a także naszym sympatykom. To dzięki ich staraniom Politechnika Gdańska jest uniwersytetem technicznym z wyobraźnią i przyszłością.

prof. Henryk Krawczyk
rektor Politechniki Gdańskiej