W dniach 12 – 14 października 2006 roku w Ośrodku Szkoleniowo Sportowym „Delfin” w Pucku odbędzie się

XII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki
w Uczelniach Technicznych.

Patronem Honorowym Konferencji
jest JM Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
oraz
Polskie Towarzystwo Matematyczne


Do uczestnictwa w Konferencji zaproszeni są matematycy oraz inni pracownicy uczelni technicznych zainteresowani problematyką nauczania matematyki i wykorzystywaniem jej w dyscyplinach wiedzy wykonywanych na tych uczelniach.

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 490 zł. Cena obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie i koszt materiałów konferencyjnych. Dla osób wygłaszających referaty opłata konferencyjna wynosi 450 zł.

Przewidujemy wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń i propozycji referatów upływa 20 września 2006 roku.

Korespondencję należy kierować na adres:

XII Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
tel.: 058 347 17 12
tel.: 058 347 13 10
fax.: 058 347 28 21
e-mail: puck2006@pg.gda.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!