Powrót do galerii

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej - Uroczystość uruchomienia skanera

FOT_1909.jpg
FOT_1910.jpg
FOT_1911.jpg
FOT_1913.jpg
FOT_1914.jpg
FOT_1915.jpg
FOT_1917.jpg
FOT_1920.jpg
FOT_1921.jpg
FOT_1922.jpg
FOT_1925.jpg
FOT_1931.jpg
FOT_1936.jpg
FOT_1940.jpg
FOT_1942.jpg
FOT_1943.jpg
FOT_1945.jpg
FOT_1948.jpg
FOT_1956.jpg
FOT_1960.jpg
FOT_1961.jpg
FOT_1968.jpg
FOT_1972.jpg
FOT_1976.jpg
FOT_1978.jpg
FOT_1980.jpg
FOT_1981.jpg
FOT_1985.jpg
FOT_1986.jpg
FOT_1991.jpg
FOT_1992.jpg
FOT_1996.jpg
FOT_1999.jpg
FOT_2000.jpg
FOT_2004.jpg
FOT_2006.jpg
FOT_2011.jpg
FOT_2022.jpg
FOT_2026.jpg
FOT_2029.jpg
FOT_2033.jpg
FOT_2047.jpg
FOT_2054.jpg
FOT_2055.jpg
FOT_2062.jpg
Kiedy
2006-12-01

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404