Powrót do galerii

Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską i Akademią Medyczną w Gdańsku o wspólnym prowadzeniu międzyuczelnianego kierunku studiów INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

FOT_8022.jpg
FOT_8024.jpg
FOT_8027.jpg
FOT_8028.jpg
FOT_8030.jpg
FOT_8031.jpg
FOT_8032.jpg
FOT_8033.jpg
FOT_8034.jpg
FOT_8035.jpg
FOT_8038.jpg
FOT_8041.jpg
FOT_8042.jpg
FOT_8044.jpg
FOT_8045.jpg
FOT_8047.jpg
FOT_8050.jpg
FOT_8052.jpg
FOT_8054.jpg
FOT_8055.jpg
FOT_8057.jpg
FOT_8061.jpg
FOT_8066.jpg
FOT_8067.jpg
FOT_8068.jpg
FOT_8070.jpg
FOT_8071.jpg
FOT_8072.jpg
FOT_8080.jpg
FOT_8082.jpg
Kiedy
2007-06-04

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404