Powrót do galerii

Wizyta prof. Danuty Huebner - Komisarza do spraw Polityki Regionalnej UE, na Politechnice Gdańskiej

FOT_9362.jpg
FOT_9371.jpg
FOT_9377.jpg
FOT_9389.jpg
FOT_9395.jpg
FOT_9401.jpg
FOT_9410.jpg
FOT_9413.jpg
FOT_9415.jpg
FOT_9420.jpg
FOT_9421.jpg
FOT_9424.jpg
FOT_9428.jpg
FOT_9430.jpg
FOT_9431.jpg
FOT_9432.jpg
FOT_9433.jpg
FOT_9434.jpg
FOT_9440.jpg
FOT_9442.jpg
FOT_9448.jpg
FOT_9450.jpg
FOT_9452.jpg
FOT_9454.jpg
FOT_9456.jpg
FOT_9458.jpg
FOT_9463.jpg
FOT_9464.jpg
FOT_9466.jpg
FOT_9468.jpg
FOT_9471.jpg
FOT_9476.jpg
FOT_9481.jpg
FOT_9489.jpg
FOT_9496.jpg
FOT_9500.jpg
FOT_9506.jpg
FOT_9509.jpg
FOT_9511.jpg
FOT_9517.jpg
FOT_9518.jpg
FOT_9522.jpg
FOT_9535.jpg
FOT_9538.jpg
FOT_9540.jpg
FOT_9541.jpg
FOT_9547.jpg
FOT_9550.jpg
FOT_9556.jpg
FOT_9577.jpg
FOT_9578.jpg
FOT_9602.jpg
FOT_9611.jpg
FOT_9621.jpg
FOT_9627.jpg
FOT_9640.jpg
FOT_9650.jpg
FOT_9669.jpg
FOT_9678.jpg
FOT_9690.jpg
FOT_9693.jpg
FOT_9695.jpg
FOT_9697.jpg
FOT_9702.jpg
FOT_9703.jpg
FOT_9705.jpg
FOT_9717.jpg
FOT_9724.jpg
FOT_9733.jpg
FOT_9737.jpg
FOT_9748.jpg
FOT_9759.jpg
FOT_9761.jpg
FOT_9764.jpg
FOT_9770.jpg
FOT_9776.jpg
FOT_9782.jpg
FOT_9790.jpg
FOT_9797.jpg
FOT_9840.jpg
FOT_9876.jpg
FOT_9889.jpg
FOT_9893.jpg
FOT_9894.jpg
FOT_9904.jpg
Kiedy
2007-07-04

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404