Powrót do galerii

50-lecie Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej - Sesja jubileuszowa

FOT_5228.jpg
FOT_5230.jpg
FOT_5234.jpg
FOT_5236.jpg
FOT_5244.jpg
FOT_5247.jpg
FOT_5260.jpg
FOT_5269.jpg
FOT_5285.jpg
FOT_5289.jpg
FOT_5296.jpg
FOT_5302.jpg
FOT_5303.jpg
FOT_5305.jpg
FOT_5306.jpg
FOT_5308.jpg
FOT_5309.jpg
FOT_5311.jpg
FOT_5312.jpg
FOT_5314.jpg
FOT_5315.jpg
FOT_5318.jpg
FOT_5321.jpg
FOT_5323.jpg
FOT_5325.jpg
FOT_5326.jpg
FOT_5329.jpg
FOT_5331.jpg
FOT_5332.jpg
FOT_5334.jpg
FOT_5338.jpg
FOT_5339.jpg
FOT_5340.jpg
FOT_5341.jpg
FOT_5342.jpg
FOT_5346.jpg
FOT_5347.jpg
FOT_5348.jpg
FOT_5349.jpg
FOT_5350.jpg
FOT_5353.jpg
FOT_5354.jpg
FOT_5355.jpg
FOT_5358.jpg
FOT_5363.jpg
FOT_5369.jpg
FOT_5389.jpg
FOT_5396.jpg
FOT_5397.jpg
FOT_5398.jpg
FOT_5399.jpg
FOT_5400.jpg
FOT_5402.jpg
FOT_5403.jpg
FOT_5404.jpg
FOT_5405.jpg
FOT_5406.jpg
FOT_5407.jpg
FOT_5408.jpg
FOT_5409.jpg
FOT_5411.jpg
FOT_5416.jpg
FOT_5420.jpg
FOT_5422.jpg
FOT_5438.jpg
FOT_5460.jpg
FOT_5470.jpg
FOT_5473.jpg
FOT_5488.jpg
FOT_5491.jpg
FOT_5492.jpg
FOT_5493.jpg
FOT_5496.jpg
FOT_5527.jpg
FOT_5594.jpg
FOT_5624.jpg
FOT_5638.jpg
FOT_5654.jpg
FOT_5656.jpg
FOT_5669.jpg
FOT_5697.jpg
FOT_5703.jpg
FOT_5717.jpg
FOT_5735.jpg
FOT_5765.jpg
FOT_5775.jpg
FOT_5790.jpg
Kiedy
2007-11-24

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404