Powrót do galerii

Uroczyste otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji nadania tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej prof. Bolesławowi Mazurkiewiczowi

FOT_8570.jpg
FOT_8593.jpg
FOT_8603.jpg
FOT_8605.jpg
FOT_8607.jpg
FOT_8609.jpg
FOT_8611.jpg
FOT_8612.jpg
FOT_8614.jpg
FOT_8616.jpg
FOT_8617.jpg
FOT_8618.jpg
FOT_8619.jpg
FOT_8620.jpg
FOT_8621.jpg
FOT_8622.jpg
FOT_8623.jpg
FOT_8624.jpg
FOT_8625.jpg
FOT_8626.jpg
FOT_8627.jpg
FOT_8628.jpg
FOT_8629.jpg
FOT_8630.jpg
FOT_8631.jpg
FOT_8632.jpg
FOT_8633.jpg
FOT_8634.jpg
FOT_8635.jpg
FOT_8636.jpg
FOT_8637.jpg
FOT_8638.jpg
FOT_8639.jpg
FOT_8640.jpg
FOT_8641.jpg
FOT_8642.jpg
FOT_8643.jpg
FOT_8644.jpg
FOT_8645.jpg
FOT_8646.jpg
FOT_8647.jpg
FOT_8649.jpg
FOT_8650.jpg
FOT_8651.jpg
FOT_8652.jpg
FOT_8665.jpg
FOT_8692.jpg
FOT_8713m.jpg
FOT_8725.jpg
FOT_8727.jpg
FOT_8729.jpg
FOT_8733.jpg
FOT_8741.jpg
FOT_8748.jpg
FOT_8751.jpg
FOT_8758.jpg
FOT_8774.jpg
FOT_8837.jpg
FOT_8866.jpg
FOT_8893.jpg
FOT_8898.jpg
FOT_8906.jpg
FOT_8916.jpg
FOT_8918.jpg
FOT_8930.jpg
FOT_8937.jpg
FOT_8942.jpg
FOT_8957.jpg
FOT_8959.jpg
FOT_8969.jpg
FOT_8989.jpg
FOT_9021.jpg
FOT_9061.jpg
FOT_9071.jpg
FOT_9092.jpg
FOT_9101.jpg
FOT_9124.jpg
FOT_9140.jpg
FOT_9162.jpg
FOT_9166.jpg
FOT_9198.jpg
FOT_9231.jpg
FOT_9234.jpg
FOT_9247.jpg
FOT_9273.jpg
FOT_9276.jpg
FOT_9288.jpg
FOT_9290.jpg
FOT_9291.jpg
FOT_9292.jpg
FOT_9298.jpg
FOT_9302.jpg
FOT_9313m.jpg
FOT_9318.jpg
FOT_9326.jpg
FOT_9329.jpg
FOT_9332.jpg
FOT_9340.jpg
FOT_9345.jpg
FOT_9348.jpg
FOT_9350.jpg
FOT_9361.jpg
FOT_9653.jpg
FOT_9666.jpg
FOT_9729.jpg
FOT_9736.jpg
FOT_9746.jpg
FOT_9769.jpg
FOT_9770.jpg
Kiedy
2008-01-09

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404