Powrót do galerii

"Przeciwko kilku myślom... co nie nowe!" - Procesy krajowców za kontakty z paryską "Kulturą" - otwarcie wystawy zorganizowanej przez Biuro Edukacji Publicznej IPN i Politechnikę Gdańską

FOT_5705.jpg
FOT_5708.jpg
FOT_5710.jpg
FOT_5711.jpg
FOT_5716.jpg
FOT_5718.jpg
FOT_5719.jpg
FOT_5727.jpg
FOT_5735.jpg
FOT_5737.jpg
FOT_5739.jpg
FOT_5748.jpg
FOT_5749.jpg
FOT_5750.jpg
FOT_5751.jpg
FOT_5753.jpg
Kiedy
2008-03-14

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404