Powrót do galerii

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu edukacyjnego "INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE POLITECHNICZNE" pomiędzy powiatem wejherowskim a Politechniką Gdańską

FOT_5915.jpg
FOT_5925.jpg
FOT_5928.jpg
FOT_5942.jpg
FOT_5952.jpg
FOT_5954.jpg
FOT_5955.jpg
FOT_5971.jpg
Kiedy
2008-06-11

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404