Powrót do galerii

Spotkanie opłatkowe Seniorów PG

FOT_7173.JPG
FOT_7175.JPG
FOT_7178.JPG
FOT_7186.JPG
FOT_7187.JPG
FOT_7191.JPG
FOT_7192.JPG
FOT_7193.JPG
FOT_7194.JPG
FOT_7196.JPG
FOT_7197.JPG
FOT_7199.JPG
FOT_7200.JPG
FOT_7201.JPG
FOT_7204.JPG
FOT_7205.JPG
FOT_7211.JPG
FOT_7217.JPG
FOT_7219.JPG
FOT_7222.JPG
FOT_7250.JPG
FOT_7254.JPG
FOT_7257.JPG
FOT_7263.JPG
FOT_7266.JPG
FOT_7273.JPG
FOT_7276.JPG
FOT_7278.JPG
FOT_7281.JPG
Kiedy
2010-01-16

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404