Powrót do galerii

Uroczystość ogłoszenia wyników rankingu Rzeczpospolitej i miesięcznika Perspektywy

DYPLOM.jpg
FOT_6309.JPG
FOT_6310.JPG
FOT_6325.JPG
FOT_6337.JPG
FOT_6406.JPG
FOT_6409.JPG
FOT_6413.JPG
FOT_6415.JPG
FOT_6418.JPG
FOT_6428.JPG
FOT_6429.JPG
FOT_6468.JPG
FOT_6479.JPG
FOT_6483.JPG
Kiedy
2011-05-19

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404
Spotkanie odbyło się w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu 66.

Awans 2011. Politechnika Gdańska najlepszą uczelnią Północnej Polski