Powrót do galerii

Mayday Euro 2012. Demonstracja platformy KASKADA

FOT_4314.JPG
FOT_4317.JPG
FOT_4318.JPG
FOT_4319.JPG
FOT_4320.JPG
FOT_4322.JPG
FOT_4324.JPG
FOT_4327.JPG
FOT_4340.JPG
FOT_4342.JPG
FOT_4343.JPG
FOT_4344.JPG
FOT_4345.JPG
FOT_4346.JPG
FOT_4349.JPG
FOT_4350.JPG
FOT_4351.JPG
FOT_4354.JPG
FOT_4357.JPG
FOT_4359.JPG
FOT_4365.JPG
FOT_4368.JPG
FOT_4369.JPG
FOT_4370.JPG
FOT_4375.JPG
FOT_4379.JPG
FOT_4380.JPG
FOT_4381.JPG
FOT_4382.JPG
FOT_4383.JPG
FOT_4384.JPG
FOT_4385.JPG
FOT_4386.JPG
FOT_4391.JPG
FOT_4396.JPG
FOT_4397.JPG
FOT_4400.JPG
FOT_4402.JPG
FOT_4404.JPG
FOT_4405.JPG
FOT_4412.JPG
FOT_4417.JPG
FOT_4425.JPG
FOT_4426.JPG
FOT_4427.JPG
FOT_4438.JPG
FOT_4442.JPG
FOT_4444.JPG
FOT_4447.JPG
FOT_4449.JPG
FOT_4450.JPG
FOT_4456.JPG
FOT_4457.JPG
FOT_4460.JPG
Kiedy
2013-01-28

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404
Demonstracja możliwości platformy KASKADA działającej na super komputerze Galera odbyła się w poniedziałek, 28 stycznia 2013 na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.
Na podsumowanie projektu Mayday Euro 2012 zespoły badawcze zaprezentowały również trzy aplikacje powstałe w ciągu ostatnich trzech lat: do zdalnego monitoringu, system antyplagiatowy oraz do wspomagania badań medycznych.
Kierownikiem projektu był prof. Henryk Krawczyk, rektor Politechniki Gdańskiej, kierownik Katedry Architektury Systemów Komputerowych.