Powrót do galerii

Promocje akademickie na Politechnice Gdańskiej

FOT_4488.JPG
FOT_4492.JPG
FOT_4496.JPG
FOT_4502.JPG
FOT_4503.JPG
FOT_4506.JPG
FOT_4507.JPG
FOT_4510.JPG
FOT_4511.JPG
FOT_4512.JPG
FOT_4513.JPG
FOT_4514.JPG
FOT_4515.JPG
FOT_4516.JPG
FOT_4517.JPG
FOT_4518.JPG
FOT_4519.JPG
FOT_4520.JPG
FOT_4521.JPG
FOT_4522.JPG
FOT_4523.JPG
FOT_4524.JPG
FOT_4525.JPG
FOT_4526.JPG
FOT_4527.JPG
FOT_4528.JPG
FOT_4529.JPG
FOT_4530.JPG
FOT_4531.JPG
FOT_4532.JPG
FOT_4533.JPG
FOT_4534.JPG
FOT_4535.JPG
FOT_4536.JPG
FOT_4537.JPG
FOT_4541.JPG
FOT_4551.JPG
FOT_4554.JPG
FOT_4559.JPG
FOT_4563.JPG
FOT_4567.JPG
FOT_4571.JPG
FOT_4573.JPG
FOT_4574.JPG
FOT_4575.JPG
FOT_4577.JPG
FOT_4589.JPG
FOT_4592.JPG
FOT_4593.JPG
FOT_4597.JPG
FOT_4603.JPG
FOT_4614.JPG
FOT_4618.JPG
FOT_4635.JPG
FOT_4645.JPG
FOT_4649.JPG
FOT_4654.JPG
FOT_4678.JPG
FOT_4682.JPG
FOT_4685.JPG
FOT_4687.JPG
FOT_4694.JPG
FOT_4695.JPG
FOT_4701.JPG
FOT_4705.JPG
FOT_4711.JPG
FOT_4716.JPG
FOT_4719.JPG
FOT_4722.JPG
FOT_4726.JPG
FOT_4728.JPG
FOT_4733.JPG
FOT_4741.JPG
FOT_4742.JPG
FOT_4745.JPG
FOT_4748.JPG
FOT_4754.JPG
FOT_4758.JPG
FOT_4760.JPG
FOT_4761.JPG
FOT_4766.JPG
FOT_4769.JPG
FOT_4771.JPG
FOT_4777.JPG
FOT_4780.JPG
FOT_4786.JPG
FOT_4792.JPG
FOT_4798.JPG
FOT_4803.JPG
FOT_4807.JPG
FOT_4811.JPG
FOT_4815.JPG
FOT_4817.JPG
FOT_4824.JPG
FOT_4832.JPG
FOT_4838.JPG
FOT_4845.JPG
FOT_4848.JPG
FOT_4851.JPG
FOT_4853.JPG
FOT_4858.JPG
FOT_4863.JPG
FOT_4867.JPG
FOT_4871.JPG
FOT_4874.JPG
FOT_4879.JPG
FOT_4884.JPG
FOT_4887.JPG
FOT_4892.JPG
FOT_4899.JPG
FOT_4905.JPG
FOT_4907.JPG
FOT_4912.JPG
FOT_4919.JPG
FOT_4927.JPG
FOT_4930.JPG
FOT_4932.JPG
FOT_4937.JPG
FOT_4940.JPG
FOT_4941.JPG
FOT_4945.JPG
FOT_4949.JPG
FOT_4953.JPG
FOT_4956.JPG
FOT_4957.JPG
FOT_4961.JPG
FOT_4964.JPG
FOT_4969.JPG
FOT_4973.JPG
FOT_4978.JPG
FOT_4980.JPG
FOT_4984.JPG
FOT_4987.JPG
FOT_4993.JPG
FOT_4996.JPG
FOT_4997.JPG
FOT_5002.JPG
FOT_5005.JPG
FOT_5010.JPG
FOT_5017.JPG
FOT_5021.JPG
FOT_5023.JPG
FOT_5032.JPG
FOT_5034.JPG
FOT_5040.JPG
FOT_5045.JPG
FOT_5048.JPG
FOT_5051.JPG
FOT_5053.JPG
FOT_5058.JPG
FOT_5064.JPG
FOT_5070.JPG
FOT_5075.JPG
FOT_5079.JPG
FOT_5087.JPG
FOT_5090.JPG
FOT_5092.JPG
FOT_5101.JPG
FOT_5102.JPG
FOT_5112.JPG
FOT_5119.JPG
FOT_5121.JPG
FOT_5134.JPG
FOT_5136.JPG
FOT_5140.JPG
FOT_5145.JPG
FOT_5147.JPG
FOT_5148.JPG
FOT_5150.JPG
FOT_5152.JPG
FOT_5157.JPG
FOT_5158.JPG
FOT_5164.JPG
FOT_5178.JPG
FOT_5180.JPG
FOT_5183.JPG
FOT_5189.JPG
Kiedy
2013-01-30

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404
112 osób odebrało awanse naukowe podczas uroczystego posiedzenia senatu z okazji promocji akademickich. W 2012 roku Politechnika Gdańska wzbogaciła się o 76 doktorów, 31 doktorów habilitowanych oraz o 5 profesorów. Uroczystość odbyła się 30 stycznia w Auli w Gmachu Głównym.