Powrót do galerii

Dzień sportu

FOT_7372.JPG
FOT_7377.JPG
FOT_7386.JPG
FOT_7390.JPG
FOT_7395.JPG
FOT_7399.JPG
FOT_7405.JPG
FOT_7415.JPG
FOT_7421.JPG
FOT_7429.JPG
FOT_7435.JPG
FOT_7448.JPG
FOT_7457.JPG
FOT_7478.JPG
FOT_7494.JPG
FOT_7496.JPG
FOT_7500.JPG
FOT_7511.JPG
FOT_7526.JPG
FOT_7529.JPG
FOT_7532.JPG
FOT_7537.JPG
FOT_7539.JPG
FOT_7543.JPG
FOT_7548.JPG
FOT_7551.JPG
FOT_7554.JPG
FOT_7562.JPG
FOT_7564.JPG
FOT_7566.JPG
FOT_7578.JPG
FOT_7583.JPG
FOT_7616.JPG
FOT_7619.JPG
FOT_7627.JPG
FOT_7635.JPG
FOT_7649.JPG
FOT_7656.JPG
FOT_7663.JPG
FOT_7668.JPG
FOT_7686.JPG
FOT_7687.JPG
FOT_7691.JPG
FOT_7701.JPG
FOT_7705.JPG
FOT_7711.JPG
FOT_7716.JPG
FOT_7732.JPG
FOT_7734.JPG
FOT_7739.JPG
FOT_7746.JPG
FOT_7749.JPG
FOT_7758.JPG
FOT_7760.JPG
FOT_7770.JPG
FOT_7790.JPG
FOT_7802.JPG
FOT_7808.JPG
FOT_7815.JPG
FOT_7828.JPG
FOT_7831.JPG
FOT_7865.JPG
FOT_7868.JPG
FOT_7886.JPG
FOT_7902.JPG
FOT_7913.JPG
FOT_7918.JPG
FOT_7929.JPG
FOT_7931.JPG
FOT_7934.JPG
FOT_7938.JPG
FOT_7949.JPG
FOT_7958.JPG
FOT_7964.JPG
FOT_7969.JPG
FOT_7972.JPG
FOT_7978.JPG
FOT_7982.JPG
FOT_7986.JPG
FOT_7988.JPG
FOT_7991.JPG
Kiedy
2013-05-15

Zdjęcia
Krzysztof Krzempek
kkrzemp@pg.gda.pl
+48 58 347 21 53
Politechnika Gdańska
Dział Promocji
Gmach Główny, p. 404