ORGANIZATORZY

Sekcja Mechaniki Konstrukcji
Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej
Katedra Mechaniki Budowli

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej
Oddział w Gdańsku


KOMITET HONOROWY

Aleksander Kołodziejczyk
   Rektor Politechniki Gdańskiej

Ryszard Krystek
   Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej

inż. Jan Balcerowski
   Zakład Remontowo-Budowlany


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Wojciech Pietraszkiewicz - przewodniczący
Jan Awrejcewicz
Jacek Chróścielewski
Michał Kleiber
Paweł Kłosowski
Piotr Konderla
Marian Królak
Tomasz Lewiński
Czesław Szymczak
Krzysztof Wiśniewski
Rościsław Tribiłło
Zenon Waszczyszyn
Czesław Woźniak
Jerzy Ziółko


KOMITET ORGANIZACYJNY

Paweł Kłosowski - przewodniczący
Czesław Szymczak - wiceprzewodniczący
Jarosław Górski - sekretarz
Ireneusz Kreja - sekretarz
Czesław Branicki
Robert Jankowski
Marek Jasina
Izabela Lubowiecka
Marek Skowronek
Wojciech Witkowski

LISTA REFERATÓW GENERALNYCH:

 • Prof. Jacek Chróścielewski, "Numerical Analysis by FEM of the Non-Linear Problems of Multifold Shell Structures", Politechnika Gdańska, POLSKA
 • Prof. Philippe G. Ciarlet, "Mathematical Problems in Shell Theory", Universite Pierre et Marie Curie, Paris, FRANCJA
 • Prof. Wilfried B. Krätzig, "Computational Shell Mechanics including Local 3D Response Phenomena", Ruhr-Universität Bochum, NIEMCY
 • Prof. Bernd H. Kröplin, "On mechanics of pneumatic structures", Universität Stuttgart, NIEMCY
 • Prof. Krzysztof Magnucki, "Strength, Stability and Optimisation of Horizontal Cylindrical Tanks", Uniwersytet Zielonogórski, POLSKA
 • Prof. Peter E. Tovstik, "Stability of Thin Shells: Asymptotic Methods", Państwowy Uniwersytet w St. Petersburgu, ROSJA

INFORMACJE OGÓLNE

 • Podczas konferencji wygłoszone zostaną referaty generalne i indywidualne. W przypadku bardzo dużej liczby referatów, część z nich zostanie zaprezentowana w formie plakatowej z krótką 2-3 minutową prezentacją.
 • Wszystkie nadesłane dwustronicowe streszczenia (w języku angielskim) będą poddane wnikliwej recenzji. Zaakceptowane prace będą opublikowane w materiałach konferencyjnych wręczanych każdemu uczestnikowi podczas rejestracji. Przewidywane jest opublikowanie pełnych tekstów wybranych prac w specjalnym numerze uznanego czasopisma naukowo-technicznego (Archives of Civil Engineering, Journal of Theoretical and Applied Mechanics. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences). Instrukcja przygotowania referatu jest dołączona do komunikatu, jest też dostępna w postaci elektronicznej w dziale Dokumenty.
 • Producenci, projektanci będą mogli uczestniczyć w wystawie lub wygłosić prelekcję związaną z tematyką konferencji.
 • Miejscem obrad Konferencji będzie hotel "Neptun" zlokalizowany w atrakcyjnym rejonie Półwyspu Helskiego. Standardowo zakwaterowanie przewidziane jest w 2 lub 3-osobowych pokojach. Istnieje możliwość zamówienia za dopłatą pokoju jednoosobowego lub apartamentu.
 • Standardowa opłata konferencyjna pokrywająca koszt: materiałów konferencyjnych, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem, udziału w bankiecie wyniesie 1200zł dla uczestników oraz 1050zł dla osób towarzyszących (bez materiałów konferencyjnych).
 • Referaty konferencyjne mogą być wygłaszane w języku angielskim lub w polskim.
 • Po zakończeniu Konferencji w dniu 12 października 2002 (sobota) planowane jest zorganizowanie wycieczki do Gdańska (zwiedzanie Starego Miasta) .

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY
nadesłanie streszczenia referatu
do 30 kwietnia 2002
zawiadomienie o przyjęciu referatu i trzeci komunikat
do 15 czerwca 2002
wniesienie opłaty konferencyjnej:
podstawowej
do 15 lipca 2002
podwyższonej o 20%
do 30 sierpnia 2002