ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Komitet Organizacyjny SSTA2002
Katedra Mechaniki Budowli
Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Gdańska
ul. G.Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk

E-mail: ssta2002@pg.gda.pl
Telefon: (58)-347-21-47
Fax: (58)-347-16-70