VI Konferencja
"Konstrukcje Powłokowe, Teoria i Zastosowania"
The 6th Conference
"Shell Structures, Theory and Applications"
Gdańsk - Jurata, 12 - 14 października 1998 r.
Podsumowanie


W dniach 12-14 października 1998 w położonym nad Zatoką Gdańską hotelu Neptun w Juracie odbyła się szósta konferencja omawiająca aktualne osiągnięcia w zakresie badań naukowych, projektowania, wykonawstwa oraz remontów konstrukcji powłokowych.

Konferencja została zorganizowana przez: Sekcję Mechaniki Konstrukcji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Katedrę Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej oraz Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział w Gdańsku.

Patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński, Prezes Zarządu Rafinerii Gdańskiej S.A. mgr inż. Włodzimierz Dyrka i Dyrektor Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" Płock mgr inż. Henryk Janczewski.

Sponsorami konferencji były firmy: Arot via Polska (Leszek Janusz, Paweł Włudarczyk), Asenhajmer Sp. z o.o. (Jacek Asenhajmer, Krzysztof Łubiński), Centrum Techniki Okrętowej (Zbigniew Karpiński), Hoban (Piotr Jasina), Mazurskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane J.W. Ślepsk (Józef Wiszniewski), Mostor s.c. Zakład Robót Mostowych i Komunikacyjnych (Zbigniew Kuncewicz, Sławomir Dudziak), Mostostal Gdańsk S.A. (Lech Walczak, Sławomir Polikowski, Jacek Faron, Krystyna Nowakowska), Polnord S.A. (Andrzej Ubertowski), Polski Rejestr Statków (Jan Jankowski), Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Regionalny w Białymstoku (Teodor Fiedoruk), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" Płock (Henryk Janczewski), Rafineria Gdańska S.A. (Włodzimierz Dyrka), Sika Poland Sp. z o.o. (Maciej Tymowski) oraz Waza Sp. z o.o. (Tomasz Potocki). Ponadto konferencja była finansowana przez: Komitet Badań Naukowych, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - Oddział Gdańsk oraz Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Należy tu podkreślić, że bez wsparcia finansowego sponsorów zorganizowanie tej konferencji byłoby trudne a nawet niemożliwe. Wszystkim wymienionym firmom i instytucjom jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwał Komitet Naukowy: prof. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz (przewodniczący, IMP PAN Gdańsk), dr hab. inż. Jacek Chróścielewski (PG Gdańsk), prof. dr inż. Marian Golczyk (PO Opole), prof. dr hab. inż. Stefan Joniak (PP Poznań), prof. dr hab. inż. Michał Kleiber (IPPT PAN Warszawa), prof. dr hab. inż. Piotr Konderla (PW Wrocław), prof. dr hab. inż. Marian Królak (PŁ Łódź), dr hab. inż. Tomasz Lewiński (PW Warszawa), prof. dr hab. inż. Rościsław Tribiłło (PB Białystok), prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn (PK Kraków), prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak (PCz Częstochowa) oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko (PG Gdańsk).

W pracach Komitetu Organizacyjnego uczestniczyli: dr hab. inż. Jacek Chróścielewski (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak (wiceprzewodniczący), dr inż. Jarosław Górski (sekretarz) oraz dr inż. Czesław Branicki, mgr inż. Marek Jasina, dr inż. Paweł Kłosowski, mgr inż. Izabela Lubowiecka, mgr inż. Marek Skowronek.

Konferencja "Konstrukcje Powłokowe Teoria i Zastosowania" miała charakter międzynarodowy (patrz tabela). W trakcie jej obrad wygłoszono 8 referatów generalnych i 36 referatów sesyjnych oraz zaprezentowano 52 prace w formie plakatowej. Językami konferencji były język angielski i polski.

Kraj Liczba uczestników
Austria1
Belgia2
Francja3
Holandia1
Japonia 1
Kanada 2
Litwa 4
Niemcy 7
Polska 131
Rosja 6
Ukraina 5
USA 2
Węgry2
Włochy3
Razem (w tym z zagranicy) 170 (39)


Pierwszy referat programowy wygłosił prof. James G. Simmonds (University of Virginia, USA) światowy autorytet w dziedzinie teorii i analitycznych obliczeń powłok. Przedstawił on zasadnicze kierunki w rozwoju teorii powłok w końcu dwudziestego wieku. Drugi referat generalny przedstawił prof. Czesław Woźniak (PCz Częstochowa). Tematem jego wystąpienia były dynamiczne zagadnienia powłok.

W części popołudniowej pierwszego dnia zaprezentowane zostały dwa referaty: generalny, opracowany przez dr. Jerzego Makowskiego (Ruhr-Universität Bochum, Germany) i dr. Jacka Chróścielewskiego (PG Gdańsk) oraz referat sponsorowany (Arot Via Polska) przygotowany przez dr. Jana Vaslestada i dr. Adama Wysokowskiego. Rozważania teoretyczne i zagadnienia numeryczne przedstawione w referacie pierwszym dopełnione zostały praktycznym podejściem do zagadnień konstrukcji powłokowych w budownictwie.

W drugim dniu konferencji, problemowo ukierunkowanym na zagadnienia związane z praktyką, uczestnicy mieli okazję wysłuchania trzech referatów generalnych. Dwa, poświęcone problematyce numerycznego obliczania konstrukcji powłokowych, zaprezentowali: prof. Johann Arbocz (Delft University of Technology, The Netherlands) i dr Leszek Konieczny (CTO Gdańsk). W trzecim referacie generalnym swoim doświadczeniem z zakresu napraw i remontów metalowych zbiorników na ciecze o pojemności do 50.000 m3 podzielił się prof. Jerzy Ziółko (PG Gdańsk). Wygłoszono także referat sponsorowany (Rafineria Gdańska S.A.) autorstwa mgr. inż. Tomasza Branickiego i mgr. inż. Stanisława Szarugi.

Ostatni, trzeci dzień konferencji, upłynął głównie pod znakiem zagadnień teoretycznych i numerycznych. Odczyty generalne, omawiające zagadnienia plastyczne w teorii powłok, zaprezentowali: prof. Helmut Stumpf (Ruhr-Universität Bochum, Germany) i prof. Dieter Weichert (Institut fur Allgemeine Mechanik RWTH Aachen, Germany). Referat zamykający, na temat dużych obrotów w teorii powłok, wygłosił prof. Wojciech Pietraszkiewicz (IMP PAN Gdańsk).

Każdego dnia odbywały się także równoległe sesje referatów wygłaszanych i plakatowych. Streszczenia wszystkich referatów wydrukowane zostały w materiałach konferencyjnych. Wybrane, pełne teksty prac umieszczono w specjalnym numerze Archiwum Inżynierii Lądowej.

W trakcie konferencji odbywały się także tradycyjne imprezy towarzyszące. Pierwszy dzień za-kończyła uroczysta kolacji, po której do późnych godzin nocnych dyskutowano przy muzyce zespo-łu jazzowego Bryza z Ukrainy. W dniu następnym atrakcje bankietu uzupełniła znakomita muzyka zespołu Detko Band z Trójmiasta a wiele uczestniczek i uczestników konferencji miało szansę zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych. Odbyła się także wycieczka, podczas której zwiedzono najbardziej atrakcyjne fragmenty Gdańska i Trójmiasta.

Szeroki udział wybitnych specjalistów z zagranicy i znaczna liczba referatów wygłoszonych podczas VI Konferencji "Konstrukcje Powłokowe, Teoria i Zastosowania" wskazują na ciągły roz-wój teorii, metod projektowania i wykonawstwa konstrukcji powłokowych.

Na wspólnym posiedzeniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego po zakończeniu konferencji, zgodnie z sugestią wielu uczestników, wskazano na potrzebę zorganizowania kolejnej konferencji o tematyce powłokowej. Za jeden z priorytetowych celów uznano zwiększenie współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami zajmującymi się tymi trudnymi zagadnieniami.

Korzystając z okazji jeszcze raz dziękujemy bardzo Panu prof. Jerzemu Ziółko (PG Gdańsk) oraz wszystkim życzliwym sponsorom za szczególną pomoc przy organizacji konferencji.

Dziękujemy także panu Adamowi Krupie dyrektorowi Hotelu Neptun w Juracie, w którym odbywała się konferencja za gościnność, a całemu personelowi hotelu za profesjonalną obsługę.


Komitet Organizacyjny


GENERAL LECTURES

 • ARBOCZ J., On the accuracy of numerical buckling load predictions
 • GOLCZYK M., Research and development problems in design, construction and repairs of hiperboloidal reinforced concrete cooling towers
 • KONIECZNY L., Practical application of FEM to design of ship structures at Ship Design and Research Centre (Gdańsk)
 • MAKOWSKI J., CHRÓŚCIELEWSKI J., Shells and shell-like structures. Thermomechanical foundations and computational issues
 • SIMMONDS J.G., The status of nonlinear shell theory at the end of the Millenium
 • STUMPF H., A shell finite element for large strain elastoplasticity with anisotropies
 • WEICHERT D., HACHEMI A., Shakedown of thinwalled structures in the light of advanced material modelling
 • WOŹNIAK C., On dynamics of substructured plates and shells
 • ZIÓŁKO J., Imperfections of steel cylindrical tanks causes, of their origin, methods of limitation and repair

SESSION PAPERS

 • ABROSIMOV N.A., BAZHENOV V.G., YELESIN A.V., Numerical analysis of nonlinear deformation and stability for isotropic and composite shell structures under pulse loading
 • AMIRO I.YA., PROKOPENKO N.YA., Study of non-linear oscillations of cylindrical shells
 • ANDRIANOV I.V., ZARUBINSKAYA M.A., Homogenization approach in the theory of reinforced plates and shells under local loading
 • ANTONIAK D., KONDERLA P., Modelling and numerical analysis of prestressed concrete shells
 • BANSEVICIUS R., KULVIETIS G., MAZEIKA D., Optimization of excitation zones for piezoceramic shells
 • BERTÓTI E., Hierarchic dual-mixed models for laminated composites
 • BESPALOVA E.I., KYTAYGORODSKY A.B., Modal analysis of vibrations of laminated bodies of viscoelastic materials
 • BESPALOVA E.I., KYTAYGORODSKY A.B., Nonlinear analysis of flexible shells with structural nonhomogeneity
 • BIELECKI T., LEWIŃSKI T., Asymmetric bending of thin cylindrical shells
 • BLINOWSKI A., Study of the slender string-reinforced pneumatic structures
 • BOGDANIUK M., DOBROSIELSKI T., PUCH W., Modification of bulk carriers corrugated bulkheads strength standard
 • BORUCKA-LIPSKA J., HORSZCZARUK E., LIPSKI M., vOverhaul of inner steel shell plating of the tanks at Świnoujście liquid fuel oils base
 • BRANICKI T.J., SZARUGA S., The corrosion of the storage tanks bottoms at Gdańsk Refinery
 • BURAK YA., ZOZULYAK YU., Energetic approach to the construction of iterative models of thermoelastic shells
 • CHMIELEWSKI T., GOLCZYK M., On structural reliability of natural draught cooling towers
 • CHMIELEWSKI K., SYCZEWSKI M., TRIBIŁŁO R., WISZNIEWSKI J., Problems of forming and realization of the monolithic polyester shell of the yacht hull
 • CICHOCKI M.K., Problems of reinforcement designing for plates and shells
 • CICHOCKI K., ADAMCZYK R., Analysis and application of protective shield structures
 • ĆWIK R., Distribution of stresses in box girders of the overhead cranes loaded with concentrated forces over the web
 • DI CARLO A., A direct theory of shells and laminates with distensible thickness
 • DI CARLO A., TATONE A., Multilayered plates with debonding and laminae with distensible thickness
 • FERANEC V., Local wind pressures on shell structures
 • FERRO V., KREJA I., WEICHERT D., Geometrically non-linear analysis of laminated shells
 • FIALKO S.YU., The high-performance aggregation element-by-element iterative solver for the large-scale complex shell structure problems
 • FILATOV G.V., The calculation of thinwalled shells under conditions of hydrogenation and aggressive medium influence
 • GACHKEVICH O.R., GACHKEVICH M.G., GUMENCHUK O.B., Stress-optimal regimes of heating shells of revolution by convective method and electromagnetic radiation with infra-red frequency range
 • GADOMSKY P.P., KOSSOVICH L.YU., PARFENOVA YA.A., Transverse approximation for transient waves in cylindrical shells
 • GALAEV S.V., BAJANOVA N.S., Transient transverse waves in cylindrical viscoelastic shells
 • GIROUD P., Asymptotic analysis of linearly anisotropic inhomogeneous elastic shells
 • GOŁAŚ J., Critical states of non-uniformly heated circular fibrous composite plates
 • GÓRSKI J., Reliability assessment of nonlinear models of shells with random geometric imperfections
 • GREGORY R.D., MILAC T.I., WAN F.Y.M., A thick hollow sphere compressed by equal and opposite concentrated axial loads; an asymptotic solution
 • GRIGORENKO A.YA., PATSYUK F.N., VLAYKOV G.G., Study of free vibrations of plates with variable thickness
 • GRYCZ J.M., On an explication of the Hamilton-Kirchhoff principle
 • HACKL K., Wavelet based algorithms for elastoplastic shells
 • HASSANEAN Y., TARGOWSKI R., GUERLEMENT G., Limit analysis for rings reinforced circular cylindrical shells under pressure and variable end load
 • HASSANEAN Y., TARGOWSKI R., GUERLEMENT G., Minimum weight design of solid cylindrical shells with non-uniform thickness under lateral pressure
 • HINCZ K., GÁSPÁR ZS., Determination of membrane cutting patterns
 • JASINA M., GÓRSKI J., On simulations of random geometric imperfections in plate and shell models
 • JĘDRYSIAK J., A test of results of substructural model for mesoperiodic plates
 • JONIAK S., A problem of stability loss of a ring-shaped plate loaded by two circumferential forces
 • KAPLUNOV J.D., NOLDE E.V., Lamb-type problems in dynamics of plates and shells
 • KASPRZAK T., KONDERLA P., Limit state of a multilayered shell
 • KAZBERUK A., KRENTOWSKI J., TRIBIŁŁO R., MIEDZIAŁOWSKI CZ., Some problems of design and realization of the reinforced concrete multicurvature shell
 • KLISZCZEWICZ B., KLISZCZEWICZ R., Numerical research on the influence of methods of consideration of horizontal mining deformation on the effort of circular reinforced-concrete tanks
 • KŁOSOWSKI P., WOŹNICA K., Dynamic response of elasto-viscoplastic plates and shells
 • KNABEL J., LEWIŃSKI T., Statics of thin helicoidal shells
 • KOBIELAK S., KLIMEK A., TATKO R., WĘGLORZ M., NYCZKA A., Analysis and design of silos with inverted cone bottoms
 • KORZENIOWSKI R., The effect of the thermal load on the stress state in hyperboloidal reinforced concrete cooling towers
 • KRAWIEC Z., Fatigue analysis of composite structures
 • KRÓLAK M., KOŁAKOWSKI Z., KOWAL-MICHALSKA K., Modal interactive buckling of composite tubular pole structure with intermediate stiffeners
 • KULYABKO V.V., DAVIDOV I.I., Discrete models and nonlinear oscillation analysis of three - dimensional plate - beam systems
 • KURPA L.V., Calculation of shallow shells of the complex form in geometrically nonlinear statement
 • KUTYŁOWSKI R., Topology optimization - convergence problem
 • KUZNETSOV V.V., Kinematic groups and finite elements in solid mechanics with applications
 • LA ROSA G., MESSINA M., RISITANO A., Tangential and radial stresses of variable thickness Belleville springs
 • LEONAVIČIUS M., FLIOTOVIENE R., STUPAK E., The stress-strain analysis of plates with operational and industrial defects
 • LEWIŃSKI T., TELEGA J.J., Two-component plates and shells of minimal compliance
 • LIPING T., ZHIYE C., Application of MWR to the cylindrical shells with arbitrary initial geometrical imperfections in partial ranges
 • LITEWKA P., SYGULSKI R., Analysis of bridge slabs by the finite strip method
 • LUGOVOY P.Z., MEISH V.F., REMEZ N.S., Elasto-plastic behaviour of discrete strengthened shells under nonstationary loading
 • ŁUKASZEWICZ J., Principles of shell statics applied to prognosis of volcanic and seismic hazards
 • ŁUKASZEWICZ J., Steel halls made of shell structures
 • MAGNUCKI K., Stability of horizontal cylindrical shell loaded by internal hydrostatic pressure
 • MALCZEWSKI Z., KOBIELAK S., Analysis of cylindrical adhesion anchorage of the aramid rope used for presstressing of concrete shell
 • MARCINOWSKI J., Sudden changes of buckling pattern in the post-buckling behaviour of plates
 • MARTYNOVYCH T.L., LOBOVA O.V., Analytical method of calculation of double curvature shallow shells - on rectangular plan - under arbitrary boundary conditions and static load
 • MEISH V.F., Mathematical simulation of dynamical behaviour of cylindrical structures with variable stiffeners
 • MEYWERK M., Combined shell-membrane tyre-models for crash simulation in vehicle development
 • MICHALAK B., Stability of slightly wrinkled plates in elastic medium
 • MIKHLIN YU.V., Stability of regular and chaotic modes in post-buckling behaviour of elastic shells
 • MORACHKOVSKA I.O., KURPA L.V., The variational-structural method for the elasto-plastic analysis of thin shallow shells
 • MUC A., Optimization of sandwich plates having frp faces - the application of genetic algorithms
 • NAUMENKO K., Creep-damage analysis in thinwalled structures using a nonlinear shell theory and mechanism-based material model
 • NEMIROVSKY YU.V., VOKHMYANIN I.T., Limit equilibrium and optimum design of rigid-plastic shells
 • OSSADZOW C., TOURATIER M., A refined shear-membrane theory for multilayered shells in statics and dynamics
 • OSTWALD M., Multicriteria optimization of sandwich cylindrical shell with core of different mechanical properties
 • PIETRASZKIEWICZ W., On the role of finite rotations in shell theory
 • POCHTMAN YU.M., MARTYNOVA N.A., Use of the theory of catastrophes for research of stability and optimal design of rubber plates
 • PRZANOWSKA A., BANASZKIEWICZ M., SUN B.-H., BADUR J., Ripples of the interfacial surface - an extension of the Laplace and Buff formulae
 • PUCH W., SPERSKI M., Investigations of buckling of ship plates subjected to combined in-plane loads
 • PYTTEL T., ULBRICHT V., JOHN R., Nonlinear shell theory in convective description with anisotropic plasticity
 • RAVINGER J., Transformation via eigenmodes for dynamic post-buckling behaviour of slender webs and shallow shells
 • ROMANÓW F., MALINOWSKI M., Dynamic stability of sandwich cylindrical shells
 • ROSSIKHIN YU.A., SHITIKOVA M.V., Dynamic stability of an elastic cylindrical shell embedded into an elastic isotropic medium with respect to nonstationary excitation
 • RYMSZA J., Thrust of an arch in non-reinforced concrete bridges as natural prestreeeing force
 • RZĄDKOWSKI R., Vibration of plate with beams in compressible flow
 • SERUGA A., The strain state analysis in prestressed concrete cylindrical shell constructed of precast ribbed panels
 • SERUGA A., The stress and displacement state analysis in cylindrical concrete shells prestressed by separate tendons
 • SHIMIZU S., Strength of sandwich plates as a girder web
 • SIENKIEWICZ Z., RUCHWA M., Dynamic response of a cylindrical shell subjected to explosion
 • SIVAK V.F., Influence of technological and structural factors on the dynamic properties of shells of revolution
 • SŁAWIANOWSKA A., A model of cylindrical shells with moderately large rotations
 • SŁOWEK G. Problems of rehabilitation of RC cooling towers
 • STANUSZEK M., Numerical analysis of large deformations of membrane shells with wrinkling admitted
 • STANUSZEK M., GLOCKNER P.G., Inflatables under arbitrary loads: a generalized computational approach
 • SZWABOWICZ M.L., Geometrical nonlinearity and finite deflection/small strain deformations of thin shell structures
 • TACZAŁA M., Behaviour of plates subjected to linearly distributed loading
 • TOMCZYK B., Vibrations of cylindrical shells with internal mesostructure
 • TOVSTIK P.E., On the large axisymmetric deflections of thin shells of revolution
 • TUMASHOVA O.V., Investigation of the elastic cylindrical shells
 • URBAŃSKI A.J., Finite element formulation of the homogenization problem for plates with periodic microstructure
 • VALLÉE C., FORTUNÉ D., Link between compatibility conditions in shell theory and 3D compatibility conditions
 • VASLESTAD J., WYSOKOWSKI A., Full scale testing of multi plate corrugated steel structures in Poland
 • WALENTYŃSKI R.A., Refined constitutive shell equations
 • WASZCZYSZYN Z., PABISEK E., Bending analysis of elastic-plastic plates by a hybrid NN/FE program
 • WILCZYŃSKI B., Minimum stress optimization of axisymmetric shells
 • WIŚNIEWSKI K., TURSKA E., KLEIBER M., On the normal strain approximation in finite rotation incompressible shells
 • YAKUSHEV V.L., Computer simulation of non-linear shell stability-statistical aspect
 • ZAKHAROV D.D., Boundary value problems for coupled bending and stretching in anisotropic laminates with corner points
 • ZAKHAROV D.D., The dynamic behaviour pecularity of thin laminates with contrast anisotropy directions
 • ZARUTSKY V.A., Effects of discrete placement of ribs on the stress-strain state of cylindrical shells
 • ZARUTSKY V.A., SIVAK V.F., Experimental investigation of stability of shells and recommendations for their calculation
 • ZBOIŃSKI G., OSTACHOWICZ W., A family of 3D-based adaptive finite elements for analysis of complex structures
 • ZIELNICA J., Stability analysis of bilayered elastic-plastic open conical shells
 • ZUBOV L.M., Nonlinear theory of isolated and continuously distributed dislocations in elastic shells