Andrzej   Marmołowski   -   materiały PG
  1.  Technologie Informacyjne Ćwiczenia
  2.  Metody Komputerowe w Wytwarzaniu Maszyn Wykład + Laboratorium
  3.  Teoretyczne Podstawy Spawalnictwa Wykład + Laboratorium
  4.  Globalna Infrastruktura Informacyjna Wykład + Projekt
  5.  Sterowanie Procesami Spawalniczymi Laboratorium
  6.  Technologie Informatyczne - Energetyka Laboratorium
  7.  Metody Planowania Eksperymentu - MiBM Wykład
  8.  Metody Planowania Eksperymentu - Niestacjonarne Wykład
  9.  Metody Planowania Eksperymentu - Energetyka Wykład + Projekt
  10.  Automatyzacja Procesów Spawalniczych Wykład
  11.  Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Wytwarzania Wykład + Laboratorium
  12.  Wspomaganie Komputerowe w Inżynierii Materiałowej Laboratorium
  13.   Miedzynarodowy Inżynier Spawalnik - IWE Laboratorium
Copyright (c) 2018. Designed by AAC.