A.Niemunis: dydaktyka - pomoce dla studentów

Tylko do celów dydaktycznych.

uaktualnione 09.09.2015


Po rozzipowaniu czytaj dokumenty postscriptowe (*.ps) programem ghostview z pakietem ghostscript a (*.pdf) programem acrobat reader

Mechanika ośrodków rozdrobnionych:

Zadania (PDF) przygotowujące do sprawdzianów

Skrypt PDF do MORu, na razie tylko po niemiecku.

Trudniejsze ćwiczenia + pytania ze sprawdzianów oraz program kem2.exe do obliczen metodą kinematycznych elementów skończonych. Przykładowy plik danych d-kem2 jest obszernie komentowany. częsci 3+4+5 i częsci 6+7

wyniki sprawdzianów 25.3.2003 i 25.4.2003


Ściana oporowa projekt:

Pomoce do projektowania ściany oporowej PDF .

NN

Program "nośnośc pali" dr J.Świniańskiego (Katedra Geotech. PG) z instrukcją instalacji i przyg. danych Np89.zip

Nadobowiązkowo: macierzowy program ruszt.exe do liczenia płaskich ram i rusztów palowych z elementem palowym jako superelementem. Pozwala uwzględnić boczną reakcję gruntu i prace pala na zginanie. Program działa w trybie tekstowym (nie okienkowym). Jest za to dostępny w wersjach binarnej i źrodłowej (C) a instrukcja przegotowania danych jest bogato ilustrowana. tu jest wszystko


Ścianka szczelna projekt:

Pomoce do projektowania ścianki szczelnej PDF .
Temat projektu i dane indywidualne PDF .
Kotwy szczegóły: PDF 9MB , PDF 0.2 MB
Ścianki szczelne szczegóły: PDF 0.4 MB , PDF 3.2 MB
Profile: PDF 2.5 MB
Pomoce PG z 1983 do projektowania ścianek PDF 2.5 MB


Mechanika gruntów - ćwiczenia:

Zadania i materiały pomocnicze (wiosna-2003, PDF)

i nowe zadania od dr. A. Krasińskiego (wiosna-2003, PDF)

Wyniki z kolokwium z dnia 25.4.2003 , 19.11.2003 i pytania z kolokwium 19.11.2003


Mechanika gruntów - wykład stud. wieczorowe :

(stan b.surowy bez rysunkow) fragmenty wykładu, egzamin testowy, 100 pytan i zadania

Mechanika gruntów - wykład dla doktorantow:

Egzamin 60 pytan.

Fundamenty specjalne - projekt podchwycenia:

Zadanie projektowe + materiały pomocnicze do ściany szczelinowej / podchwycenia z iniekcji strumieniowej + materiały nt. wykonawstwa zawiesin tiksotropowych. tutaj jest wszystko