Prace

     Wybrane artykuły
     Wybrane realizacje
  Dydaktyka

     Mechanika gruntów 1
     Mechanika gruntów 2
     Geotechnika
     Fundamentowanie
     Wzmacnianie podłoża
     Techniki fundamentowania
     CAD
     Podstawy Budownictwa
     Wykopy głębokie
     Budowle i roboty ziemne

     Konsultacje
     Informacje
     Zaliczenia  Linki

     Politechnika Gdańska
     Polski Komitet Geotechniki
     Polski Komitet Geotechniki O/Gdańsk
     POIIB w Gdańsku

   Strony domowe
     A. Duszyńskiej
     T. Brzozowskiego   Laboratorium Geotechniki p. 15

   Tel. 58 347 23 50

   email: ghor@pg.gda.plLiczniki

dr inż. Grzegorz Horodecki

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska