SILNIK RELUKTANCYJNY PRZEŁĄCZALNY


Prototyp silnika reluktancyjnego przełączalnego wykonany został w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w ramach prowadzonych badań. Wykorzystano typowy silnik klatkowy zamówiony w częściach oraz odpady blach, z których wykonano stojan i wirnik. Wycięcie blach zlecono specjalistycznej firmie, były wycinane przy użyciu promieni lasera. Blachy stojana i wirnika połączono w pakiety i umocowano klejem epoksydowym. Cewki stojana zostały nawinięte ręcznie.

Silnik testowany był przy zasilaniu z 24 V przy prądzie do 20 A. Wymaga odpowiedniego przekształtnika energoelektronicznego.

Poniżej parę fotografii silnika przed umieszczeniem uzwojeń stojana:

_______________