Dariusz Bogucki

e-mail
 ul. Kaliska 11/1, 85-637 Bydgoszcz
tel. +48 52 346 23 74
601 212 527
www.dariusz.bogucki.prv.pl
marianna_bogucka@poczta.onet.pl

Dnia 22 września 2002 roku, w wieku 75 lat, zmarł Dariusz Bogucki,
kapitan jachtowy, żeglarz-polarnik, doktor inżynier budowy okrętów.
Był człowiekiem morza. Przepłynął 100 tysięcy mil morskich,
w tym 50 tysięcy w rejsach na jachtach.
Brał udział w 12 wyprawach oceanicznych i polarnych, z czego w 7 jako kapitan.
Dotarł poza oba kręgi polarne, opłynął Przylądek Horn. Jako pierwszy dopłynął na jachcie do
Zachodniej Grenlandii i powyżej 80° szer. geogr. od Spitsbergenu.
Wraz z 9-osobową załogą na jachcie "Gedania" podjął się sforsowania Przejścia Północno-Zachodniego.
Poprowadził pierwszy polski jacht do brzegów Antarktydy.
Był autorem licznych książek podróżniczych: Islandzki rejs, Do brzegów Grenlandii, "Gedanią" za oba kręgi polarne, Zanim powrócimy.
Był członkiem Klubu Polarnego, Bractwa Wybrzeża, Bractwa Kaphornowców, The
Explorers Club.
 
I cóż, że nie ma już białych plam na mapie świata? Że ludzie przemierzyli już wszystkie morskie szlaki? Jeszcze teraz są miejsca surowe i puste jak niegdyś, a ślad pozostawiany za statkiem wszędzie przecież nikinie od razu. Wprawdzie myśl go utrwali i przekaże, lecz dla tych, którzy przyjdą potem, morze będzie wciąż tak samo nieznane i obce, a przestrzeń pusta i nietknięta. I można wciąż od nowa odkrywać świat, przeżywając to tak, jak ten, co wyruszył pierwszy.
                       Dariusz Bogucki, "Gedanią" za oba kręgi polarne
 

BIOGRAFIA

ur. 19 grudnia 1927 w Warszawie
zm. 22 września 2002 w Bydgoszczy

Stopnie naukowe - magister inżynier budowy okrętów (1952)
                - doktor nauk technicznych (1968)
Stan rodzinny - 1948-1995 żonaty z Ireną Kuran, artystą grafikiem i tłumaczką poezji hiszpańskiej.
Od 1998 żonaty z Marianną Jurkowską,
mgr fitopatologiem, nauczycielką.
Dwie córki: Ewa Maria Slaska i Katarzyna Krenz. Wnukowie Jacek, Marianna i Michał.
 
Ukończył wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej (1952).
W 1968 r. obronił tezę doktorską na temat optymalizacji wielokryteryjnej i uzyskał stopień doktora nauk technicznych.
Od 1970 r. był członkiem zwyczajnym Klubu Polarnego, dla którego w 1972 r. organizował
Doroczne Sympozjum Polarne w Gdańsku, a w latach 1974-1980 reprezentował to stowarzyszenie w Komitecie Badań Polarnych PAN.
W latach 1968-1975 był członkiem Zarządu GOZŻ i Zarządu Głównego PZŻ w Komisjach Technicznych.
Po ukończeniu w 1976 r. żeglarskiej "Wyprawy do Obu Ameryk" został przyjęty do Bractwa Kaphornowców,
którego członkiem Kapituły był od 1993 r., zaś od stycznia 2000 piastował funkcję Grotmaszta.
Działając na rzecz Bractwa opracował jego statut i doprowadził do zarejestrowania go w sądzie,
opracował regulamin rejsów kaphornowskich, a w latach 1998-2000 brał czynny udział w pracach redakcyjnych nad wydaniem książki "Pokłon Hornowi".
W uznaniu osiągnięć żeglarskich został w 1983 r. przyjęty - jako czwarty po wojnie Polak -
do międzynarodowego stowarzyszenia podróżników "The Explorers Club" z siedzibą w Nowym Jorku,
a od 1995 r. był członkiem Zarządu Oddziału Polskiego tego stowarzyszenia.
Po reaktywowaniu Ligi Morskiej (1981) został w 1986 r. wybrany przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego i funkcję te pełnił do 1989 r.
Z początkiem 1993 r. przeszedł na emeryturę.

Działalność społeczno-polityczna

1946-1952 Członek władz klubu żeglarskiego
1968-1974 Członek władz okręgowych i centralnych PZŻ
1975-1982 Członek Komisji Weryfikacyjnej SIMP
1980      Członek komitetu Strajkowego w CTO
1980-1981 Członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
1986-1989 Przew. Sądu Koleżeńskiego LM
1981-1983 Przewodniczący Rady Pracowniczej CTO
od 2000   Grotmaszt Bractwa Kaphornowców.
 

Przynależność

Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
Jacht Klub Stoczni Gdańskiej
Klub Polarny
Bractwo Wybrzeża
Bractwo Kaphornowców
The Explorers Club
 

Nagrody i odznaczenia

1966 Nagroda Conrada (dla członka załogi)
1971 Rejs roku i Srebrny Sekstant, Nagroda Conrada, Zasłużony dla
Żeglarstwa, Zasłużony Gdańszczanin
1972 Zasłużony Działacz Morza, Zasłużony Stoczniowiec
1974 Nagroda Teligi za książkę "Do brzegów Grenlandii"
1976 Rejs Roku, Nagroda Conrada
1977 Zasłużony Ziemi Gdańskiej
1978 Żeglarz Dziesięciolecia
1984 Nagroda Teligi za książkę "Zanim powrócimy"
1985 Złoty Krzyż Zasługi
2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
2001 Nagroda "Chwały mórz"
 

BIOGRAM ŻEGLARSKI

Stopnie żeglarskie:

Żeglarz                            1946
Sternik morski                  1948
Kapitan żeglugi wielkiej    1966
 

Staż żeglarski:

1946-1948 Rejsy bałtyckie i pływania zatokowe
1949-1956 Pływania śródlądowe
1957-1964 Rejsy i regaty po Bałtyku
1965-1988 Wyprawy oceaniczne i polarne oraz rejsy
          po Morzu Śródziemnym i Morzu Północnym
1989-1998 Rejsy po Bałtyku i Morzu Północnym

Przynależność klubowa:

1945-1946 Krąg Starszoharcerski "Wodnik"
1946-1949 Klub Morski "Wodnik"
1949-1953 Yacht Klub Polski
1956-1959 Klub Żeglarski PTTK
1959-1984 Yacht Klub Stoczni Gdańskiej
1985-1989 Liga Morska
od 1990   Bez przynależności

Działania społeczne:

1946-1949 Kapitan sportowy KM "Wodnik"
1949-1952 Członek Zarządu YKP
1968-1974 Przew. Komisji Techn. GOZŻ
1970-1975 Członek Komisji Techn. ZG PZŻ
1986-1989 Przew. Sądu Koleżeńskiego LM

Akweny:

Bałtyk, Morze Północne, Morze Norweskie, Morze Grenlandzkie, Morze
Arktyczne, Cieśnina Duńska, Cieśnina Davisa, Morze Baffina, Cieśnina
Lancaster, Cieśnina Barrow, Cieśnina Smitha, Basen Labradorski, Ocean
Atlantycki Północny i Południowy, Morze Śródziemne, Adriatyk,
Morze Sargassowe, Zatoka Meksykańska, Kanał Panamski, Ocean Spokojny,
Ocean Południowy, Morze Bellingshausena, Fiord Laubeauf, Cieśnina Matha,
Cieśnina Bismarcka, Cieśnina De Gerlache, Cieśnina Nansena, Cieśnina
Bransfielda, Cieśnina Drake'a,  Morze Scotia.

Wyprawy żeglarskie:

1965 Jacht KISMET, Funkcja: I oficer,
kapitan W. Orszulok, załoga 4 os.
Trasa: Dania, Norwegia, Szetlandy, Wyspy Owcze, Zachodnia Islandia,
Orkneje.
(Drugie polskie dotarcie do Islandii)
                                  -2-
1969 Jacht FREYA, Funkcja:  kapitan,
załoga 7 os.
Trasa: Szwecja, Orkneje, Islandia, Zachodnia Grenlandia, Orkneje, Dania.
( Pierwsze polskie, a drugie w skali żeglarstwa światowego dotarcie do
Zachodniej Grenlandii).

1971 Jacht MESTWIN, Funkcja: kapitan,
załoga 6 os.
Trasa: Szwecja, Orkneje, Spitsbergen, Kongsfiord, Wyspa Moffen.
(Osiągnięcie przez polski jacht rekordowej szerokości geograficznej
80o05'N)

1971 Jacht MESTWIN, Funkcja: kapitan,
załoga 6 os.
Trasa: Spitsbergen, Jan Mayen, Orkneje, Dania.
(Pierwsze polskie, drugie światowe dotarcie do wyspy Jan Mayen)

1972 Jacht OTAGO, Funkcja: kapitan,
załoga 10 os.
Trasa: Norwegia, Orkneje, Wyspy Owcze, Wschodnia Islandia, Norwegia,
Dania.

1973 Jacht MESTWIN, Funkcja: kapitan,
załoga 6 os.
Trasa: Wschodnia Islandia, Wyspy Owcze, Szetlandy, Norwegia.

1975/76 Jacht GEDANIA, "Wyprawa do Obu Ameryk" Funkcja: kapitan,
załoga 9 os.
Trasa: Szwecja, Szkocja, Orkneje, Islandia, Grenlandia Zachonia,
Przejście Północno-Zachodnie - Arktyka Kanadyjska, Grenlandia Północna,
Nowa Fundlandia, Stany Zjednoczone, Kanał Panamski, Galapagos, Peru,
Antarktyka od wyspy Adelaide do Wyspy Słoniowej, Kap Horn, Falklandy,
Argentyna, Brazylia, Barbados, Bermuda, Stany Zjednoczone, Anglia, Kanał
Kiloński, Bałtyk.
(Pierwsza polska i światowa wyprawa w której w ciągu 14 miesięcy dotarto
za Północne i Południowe Koło Polarne, sforsowano połowę Przejścia
Północno-Zachodniego, przepłynięto Kanał Panamski, dotarto do wysp
Galapagos, oraz okrążono Przylądek Horn szlakiem najbardziej wysuniętym
na południe.
Pierwsze polskie dotarcie do Antarktyki, pierwsze polskie i pierwsze
światowe dotarcie jachtem za Południowe Koło Polarne, pierwsze polskie i
światowe dotarcie do wyspy Adelaide, sforsowanie Fiordu Laubeauf i
pierwsze polskie dotarcie do wysp Deception i King Georg).

1978 Jacht GEDANIA, Funkcja: kapitan,
załoga 15 os.
Trasa: Szwecja, Dania, Jan Mayen, Północna i Zachodnia Islandia, Wyspy
Westmannaeyer, Orkneje, Dania.
(Drugie polskie lądowanie na Jan Mayen, trzecie polskie lądowanie w
Akureiri, pierwsze polskie wejście do Heymaey)

1981/82 Jacht POGORIA,  Funkcja: z-ca kapitana,
kapitan K. Baranowski, załoga: 33 os.
Trasa: Anglia, Wyspy Kanaryjskie, Brazylia, Antarktyka - Stacja
Arctowskiego, Falklandy, Brazylia, Anglia,
Niemcy.
(Drugie polskie dotarcie do Antarktyki)
 

Prace konstrukcyjne

1947 - Projekt ożaglowania jachtu "Włóczęga"
1973 - Projekt wstępny jachtu "Gedania"
1986 - Projekt wstępny żaglowego statku naukowo-wyprawowego "SF-47"
1988 - Projekt techniczny statku żaglowego naukowo-wyprawowego "Polarex"
 

 Bilans i szczególne osiągnięcia żeglarskie:

- Ponad 100 000 Mm żeglugi morskiej.
   - Ponad 50 miesięcy w rejsach na jachtach, a w tym ponad 10 miesięcy w
   strefach polarnych.
   - Udział w 12 morskich wyprawach oceanicznych i polarnych, z czego w 7
   jako kapitan.
- Pierwsze polskie dotarcie jachtem do Zachodniej Grenlandii.
- Pierwsze polskie dotarcie jachtem powyżej 80° na północ od
Spitsbergenu.
- Pierwsze polskie, po kilku latach powtórzone, dotarcie do Jan Mayen.
- Pierwsza polska próba sforsowania Przejścia Północno-Zachodniego.
- Pierwsze polskie dotarcie jachtem do Galapagos.
- Pierwsze i jak dotąd nie powtórzone przez Polaków, poprowadzenie
polskiego jachtu aż za Południowe Koło Polarne na wodach Antarktyki.
- Pierwsze światowe sforsowanie jachtem Przesmyku Laubeuf.
- Siódme polskie okrążenie Przylądka Horn.
- Trzy rejsy do Antarktyki w rejonie Półwyspu Antarktycznego
- Jedyne jak dotąd w żeglarstwie polskim a drugie w światowym dotarcie do obu stref polarnych w jednym rejsie.

Książki

Wielką pasją jego życia było żeglarstwo morskie, które uprawiał od 1946 do końca życia,
z przerwą w latach 1948-1956 spowodowaną zakazem nałożonym przez służby bezpieczeństwa.
Z żeglarstwa wywodziła się też jego druga istotna dziedzina działalności - publicystyka.
Propagował żeglarstwo wśród młodzieży: wygłaszał prelekcje i spotykał się z czytelnikami,
występował w programach radiowych i telewizyjnych publikował reportaże w prasie periodycznej i codziennej.
Był autorem reportaży, esejów, jak również książek podróżniczych i fachowych:

Książki o tematyce żeglarskiej:
"Islandzki rejs" Iskry, Warszawa 1970
"Do brzegów Grenlandii" Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973
"Gedanią za oba kręgi polarne" Iskry, Warszawa 1980
"Jachtem na wody polarne" Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981
"Zanim powrócimy" Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983

Książki napisane ( w przygotowaniu do druku):
"Podróż do brzegu ciszy"
"Śladami życia"
 

O książkach wydanych:

1. Islandzki rejs  Iskry, Warszawa 1970, Wyd. I, nakład 30000, ark wyd. 9,1, ark. wkładek 1,0, oprawa miękka z obwolutą. Copyright Dariusz Bogucki.
Literatura faktu. Relacja osobista o przygodach i przeżyciach czteroosobowej załogi małego stalowego jachtu, podczas wyprawy do Islandii.

2. Do brzegów Grenlandii  Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973, Wydanie I, nakład 20000, ark. wyd. 11,58, ark. wkładek 1,25, oprawa miękka z obwolutą. Copyright Dariusz Bogucki.
Literatura faktu. Rejs siedmioosobowej załogi widziany oczyma kapitana. Uwagi o przygotowaniach, doborze załogi i zdarzeniach wyprawy. Refleksje o roli kapitana i jego wpływie na współżycie w ograniczonej przestrzeni, małej społeczności zdanej na siebie wobec ogromu otaczającego ją żywiołu. Rozważania o odpowiedzialności i o samotności wobec morza i wobec ludzi ale też o poczuciu wspólnoty i więzi wzajemnych powstających dzięki takiemu żeglowaniu.
Nagroda Teligi - 1974

3. "Gedanią" za oba kręgi polarne  Iskry, Warszawa 1980, Wydanie I,    nakład 30000, ark. wyd. 14,1, ark. wkładek 2,0, oprawa miękka z obwolutą.    ISBN 83-207-0216-X. Copyright Dariusz Bogucki.
Literatura faktu. Relacja z długiej, czternastomiesięcznej i obfitującej w różne wydarzenia wyprawy, podczas której dziewięciu polskich żeglarzy dokonało liczącego się w świecie żeglarskim wyczynu docierając w jednym rejsie za oba Koła Polarne, a w skali krajowej docierając po raz pierwszy jachtem do Antarktydy. Załoga miała okazję nie tylko poznać oba amerykańskie kontynenty, żeglować poprzez trzy burzliwe oceany, i pełne lodu szlaki polarne, ale też odbyć wielomiesięczną, trudną drogę współżycia w małej, odizolowanej morzem przestrzeni jachtu.

4. Jachtem na wody polarne  Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1980, Wydanie I, nakład 20000, ark. wyd. 13,3, ark. wkładek 1,0, oraz ilustracje rysunkowe w tekście, oprawa sztywna. ISBN 83-215-4393-6. Copyright Wydawnictwo Morskie.
Poradnik popularny dla organizatorów i uczestników wypraw żeglarskich na wody polarne.
 
5. Zanim powrócimy  Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983, Wydanie I,       nakład 20000, ark. wyd. 8,4, oprawa miękka. ISBN 83-215-8251-6          Copyright Dariusz Bogucki.
Beletrystyka. Ujęte w formę listów i zapisów w notatniku refleksje na temat życia, sensu żeglowania i związków emocjonalnych człowieka z morzem. Spojrzenie nie tylko na tych co na morzu, ale i na tych co pozostają na lądzie w oczekiwaniu na powrót z morza swoich bliskich.
Nagroda Teligi - 1984
 

O książkach napisanych wspólnie:

1. Geometria kształtu kadłuba (współautor Stanisław Czarnecki) Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988, Wydanie I, nakład 1000,  ark. wyd. 4,4, ilustracje rysunkowe w tekście, oprawa miękka. ISBN 83-215-0109-5. Copyright Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983
Poradnikowe ujęcie problematyki zapisu i analizy geometrii kształtów kadłubów okrętowych, oraz zwięzłe podanie metodyki ich projektowania, upłynniania i transformacji, z podaniem sposobu zapisu i obróbki komputerowej.

2. Stan wojenny - wspomnienia i oceny (praca zbiorowa pod redakcją Jana Kulasa) Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 1999, Wydanie I, oprawa twarda, ISBN 83-87668-56-7
Zbiór wspomnień i opracowań analityczno - historycznych o przyczynach i przebiegu Stanu Wojennego w Polsce w latach 1981-82

3. Pokłon Hornowi (praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Pieńkawy) Dom Wydawniczy "Morze", Warszawa 2000, Wydanie I, nakład 1000, oprawa twarda, ISBN 83-913368-0-8 Copyright Korporacja TIGOR.
Opracowania źródłowe i wspomnienia kapitanów polskich żeglarskich wypraw wokół Przylądka Horn.

O książkach w przygotowaniu:

1. Podróż do brzegu ciszy  (maszynopis)  1987, ok. 150 str.
Beletrystyka. Jest to opowieść żeglarza pasjonującego się morzem i oczarowanego jego groźnym niekiedy pięknem,
o wyprawie do stacji polarnej na Antarktydzie. Książka jest niemal pozbawiona akcji i całkowicie fabuły,
bo jej konstrukcja oparta jest na opisach morza i uwag oraz rozważań o trwaniu i przemijaniu,
o sile i przemianach oddziaływania morza na ludzi na przestrzeni wieków i o emocjonalnym przeżywaniu relacji między człowiekiem a morzem.

2. Śladami życia 2002, ok. 300 str.
Zbeletryzowana autobiografia ujmująca w trzech płaszczyznach rodziny, pracy oraz żeglarstwa osobiste koleje życia autora.

PRACA ZAWODOWA

1942-1944  Fabryka Obrabiarek, Pruszków. Uczeń, ślusarz masz.
1947-1948  Redakcja mies. "Żeglarz", Gdynia.   Kreślarz
1948-1949  Stocznia Rybacka, Gdynia. Technolog, mł. konstruktor
1949-1952  Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, Gdańsk.
Konstruktor.
Dokumentacje remontowe jednostek taboru portowego.
1952-1957  Zakład Siłowni Okrętowych Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Zastępca Kierownika Zakładu.
Projekty: barka desantowa (1952), podnośnik kutrowy (1953), pogłębiarka
kubłowo-refulerowa spalinowo-elektryczna (1955), trawler rybacki z
napędem spalinowo-elektrycznym (1957).
1957-1970  Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych (CBKO), Gdańsk.
Specjalista do spraw nowej produkcji (1957-60).
Uruchomienie produkcji: silników wysokoprężnych dużej mocy,
zespołów prądotwórczych, sprężarek, silników kutrowych
Główny konstruktor (1960-1970).
Projekty: pogłębiarka refulerowa (1961), drobnicowiec na linię indyjską
(1962), dok pływający o nośności 100 tys. ton (1963), baza rybacka z
pomocniczymi jednostkami łowczymi na pokładzie (1964), baza wyspowa do
eksploatacji dalekich łowisk - patent autorski(1965), spalinowo-elektryczny statek badawczy dla rybołówstwa (1968)
- projekt wygrał konkurs organizacji FAO, co przyniosło dotację 1.2 mln USD na budowę jednostki.

Prace teoretyczne:
- Matematyczna metoda doboru siłowni statku rybackiego (1963),
- Rozważania nad współpracą układu statek-włok,
- Metoda optymalizacji wielokryteryjnej doboru parametrów statków
rybackich (1967) - praca doktorska,

Badania morskie: Lugrotrawlera na Morzu Północnym (1957), trawlera
przetwórni na Atlantyku Zachodnim (1961/2), trawlera przetwórni na wodach Labradoru i Grenlandii (1963).

Badania laboratoryjne: Własności kadłuba rozwidlonego oszacowane na
podstawie badań modelowych (1966).

Udziały w konferencjach i kongresach międzynarodowych (referaty i wystąpienia):
Kongres FAO - Rzym, Włochy (1964);
Światowy Kongres Rybołówstwa - Leningrad, ZSRR (1964);
Konferencja naukowa "Statki badawcze" - Seattle, USA (1968);
Międzynarodowe sympozjum okrętowe IMAS - Londyn, Anglia (1969);
Sympozjum dot. rozwoju rybołówstwa - Hull, Anglia (1969);

1970-1988  Centrum Techniki Okrętowej (CTO), Gdańsk.
Główny projektant, główny specjalista.

Projekty: jacht do żeglugi polarnej (1974), prom uniwersalny
pasażersko-kolejowo-samochodowy (1978), statek badawczy polarny (1980)
statek ratowniczy zalewowy (1982), ponton ratowniczy hybrydowy (1986), łódź łącznikowa polarna (1987).

Prace teoretyczne: Koncepcja zespolonego algorytmu obliczeń
projektowania statku (1972), Metoda obliczania oporu trału (1976),
Analiza napędu wiatrowego masowców oceanicznych (1980).

Referaty na konferencjach i kongresach międzynarodowych:
Sympozjum Komputerowe - Rostock, NRD (1972);
Kongres Nowej Techniki Okrętowej - Brighton, Anglia (1975).

Badania: Techniczna i połowowa obsługa badań Antarktyki (1985/6).
1987-1993  Przedsiębiorstwo obsługi wypraw morskich, Gdańsk
Prezes, prowadzenie firmy, gromadzenie środków, nadzory.

Projekty:  koncepcja i projekt naukowo-turystycznego statku
wyprawowego do żeglugi polarnej - 2 patenty (1988).

Badania i prace na morzu
1957 - Morze Północne - lugrotrawler "Maskonur"              2 tygodnie
1961/2 - Atlantyk Północny - trawler przetwórnia "Kastor"    5 miesięcy
1963 - Cieśnina Daviesa - trawler przetwórnia "Weiskopf"     4 miesiące
1985/6 - Atlantyk i Ocean Południowy - holownik "Koral"      5 miesiecy
 
Szczególne osiągnięcia
- Projekt i nadzór budowy prototypowego podnośnika kutrowego o udźwigu
120 t. i oryginalnym rozwiązaniu typu "synchrolift", w którym zastosowano
po raz pierwszy w Polsce elektryczny układ synchronizacji czterech silników
krótkozwartych oraz hydrauliczne ustawianie kutrów na
stanowiskach remontowych. (Wniosek racjonalizatorski zespołowy, 1953);
- Projekt i realizacja prototypowej pogłębiarki kubłowo-refulerowej o
wydajności urobku 400 m3/godz, z rurociągiem refulerowym dług. 700 m,
z napędem spalinowym silnikami wysokoprężnymi wysokoobrotowymi,
całkowicie zelektryfikowanej w układzie z prądnicą dodawczą. (Wniosek
racjonalizatorski zespołowy, 1957);
- Projekt i badania modelowe bazy rybackiej wyspowej do eksploatacji
skrajnie odległych łowisk, z kadłubem w kształcie litery Y.(Patent, 1965);
- Metoda wielokryteryjnej optymalizacji w zastosowaniu do doboru
parametrów jednostek floty rybackiej (Teza pracy doktorskiej, 1967);
- Projekt i realizacja statku naukowo-badawczego dla rybołówstwa z
napędem spalinowo-elektrycznym w układzie ze stałym natężeniem prądu,
ze scentralizowanym systemem zbierania i przesyłania danych pomiarowych,
z elastycznym wałem śrubowym, oraz z podłogami pływającymi w siłowni i
mączkarni. Projekt wygrał międzynarodowy konkurs zorganizowany przez
FAO, dzięki czemu Polska uzyskała dotację FAO wys. 1.200.000 USD. (1972)
-Projekt i realizacja jachtu stalowego długości 21 m z ożaglowaniem
szkuner sztakslowy o pow. żagla 200 m2 przeznaczonego do żeglugi
polarnej.                                                           1975
-Koncepcja i projekt wstępny zespolonego algorytmu do komputerowego
projektowania statku dowolnego typu.                                1976
-Projekt uniwersalnego promu pasażersko-kolejowo-samochodowego na linię
Świnoujście - Ystad                                                 1978
-Projekt małego statku badawczego polarnego z napędem motorowym     1980
-Projekt i realizacja zalewowego statku ratowniczego z kadłubem,
po raz pierwszy w Polsce dla celów cywilnych, wykonanym całkowicie
z hydronalium.                                                      1985
-Projekt i częściowa realizacja budowy statku naukowo-wyprawowego do
żeglugi polarnej, motorowo żaglowego z najwyższą klasą lodową i wnęką
kadłubową dla kontenerów laboratoryjnych. (2 patenty i szereg rozwiązań
unikalnych)                                                         1990
-Projekt i realizacja 12 kW turbiny wiatrowej nowego typu z wirnikiem o
osi pionowej.                                                       1995
-Projekt i realizacja przebudowy stuletniego kutra ratowniczego
żaglowego na motorowo żaglowy statek rekreacyjno-dydaktyczny.       1995
 Wejdz na strone Kapitana Boguckiego