IDEOGRAM

Jacek Krenz. Badania na temat zapisu koncepcji architektonicznych
wyniki badan opublikowane zostaly w mojej ksiazce:
Ideogramy Architektury. Miedzy znakiem a znaczeniem.

Ideogram
  Ideogram. Rys. J. Krenz 
Kosciół w Wąglikowicach
Kosciół w Wąglikowicach. J. Krenz, P. Loch

IDEOGRAM - syntetyczny znak graficzny, zapis laczacy koncepcję ksztaltu i idei, odgrywa istotna rolę w konkretyzowaniu i komunikowaniu znaczeń zawartych w dziele architektonicznym. Jest sam w sobie symbolem, skrótem myślowym podstawionym w miejsce skomplikowanej calosci. Na płlaszczyźnie projektowej ideogram jest lapidarnym, pojęciowym przewodnikiem w procesie tworzenia przestrzeni architektonicznej. Jest najprościej wyrazonym celem i drogowskazem.
Badanie ideogramów zrealizowanych budowli poglębia nasza percepcję - ulatwia odczytanie i interpretację znaczeń w nich zawartych, zbliza do poznania istoty dzieła. Ważne jest zbadanie sposobów w jaki ideogramy interpretowane są w poszczególnych formach architektonicznych, w jaki sposób przekładają się na język kształtów, geometrii, konstrukcji, materiałów, kolorów, zależnie od indywidualnych postaw i upodobań twórczych, stylów, klimatu, możliwości technologicznych,wymogów czasu itp.
Ideogram może odnosić się do różnych elementów dzieła architektonicznego, zarówno w zakresie jego struktury przestrzennej, jak i warstwy znaczeniowej.
W pierwszym przypadku związany jest najczęściej z planem budynku lub wzajemnych zależności kilku budynków (tu najczęściej architekci posługują się rzutami), ale bywa też, że taki ideogram odnosi się do jego koncepcji bryłowej, elewacji czy przekroju.
W drugim przypadku ideogram odnosi się do idei symbolicznej budynku, do zawartych w jego architekturze różnorodnych metafor.
Kolekcja ideogramów, ukazuje, w jaki sposób odzwierciedlają one koncepcję ich kształtu i założeń znaczeniowych. Jak różne mogą być odniesienia i stopień wzajemnych powiązań między formą architektoniczną a ideogramem, mniej lub bardziej bezpośredni. Często struktura architektoniczna powiela dosłownie kształt ideogramu, tak jak dzieje się to np. w kościołach wzniesionych na planie krzyża. Znajdą się tu też bardziej metaforyczne postaci ideogramów, które mówią o czymś więcej niż struktura przestrzenna budynku.


Kolekcja ideogramów

wykonanych przez architektów do swoich projektów
wykonanych przez studentów do wybranych budynków
A
B
C
moich do własnych i innych projektów
 

Zapraszam do przysyłania swoich ideogramów do kolekcji!

jkrenz@pg.gda.pl


Jacek Krenz homepage
Created & Copyright by Jacek Krenz 2013