AQUAMETRIA
Na początku było morze.
A potem przyszliśmy my.
Usiedliśmy na brzegu.
Wyruszyliśmy za horyzont.
Odtąd krążymy niepewnie
między lądem a zieloną falą.
Między słowem a dalą.
Między wodą a kolorem. 
Wiemy, jakie jest morze.
A mimo to – szukamy dalej.
Próbujemy uchwycić jego głębię.
Każdy widzi je inaczej,
dla każdego jest inne.
Bliskie, dalekie. 
I niech już tak zostanie.
Oswajanie morza pędzlem metafory
to przykładanie ludzkiej miary
do bezmiaru żywiołu.
Reguły akwarelowej technologii
zbliżają do uchwycenia istoty
wodnego żywiołu
i jego niezwykłych przejawów.
Nieprzewidywalna różnorodność
styku wody z lądem
odpowiada podobnym efektom
styku mokrego pędzla
z powierzchnią papieru,
pędzla kierowanego ręką
zgodnie z regułami i specyfiką
akwarelowej technologii.

akwarele Katarzyny Krenz akwarele Jacka Krenza

o autorach

Kasia & Jacek Krenz Gallery of Watercolor & Poetry