Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Katedra Inżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz

WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ


Działalność dydaktyczna

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Inżynierii Materiałowej na studiach dziennych

 

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Inżynierii Materiałowej na studiach dziennych

 

Przedmiot

Sem.

Studia

Rodz. zaj.

Ilość

godz.

w sem.

Prowadzący

przedmiot

(odpowiedzialny za przedmiot)

Uwagi

Wprowadzenie do techniki

I

mgr +

inż.

W

 

A.Zieliński

 

Materiałoznawstwo I

 

II

mgr +

inż.

W

30E

A Zieliński

 

Materiałoznawstwo I

 

III

mgr +

inż.

L

45

M.Szkodo

 

Studia stopnia magisterskiego

Materiałoznawstwo II

VI

mgr

W

L

30E

15

J.Łabanowski

 

Nowoczesne materiały konstrukcyjne

VII

mgr MiBM

AiR

W

L

15

15

J. Ćwiek

przedmiot

wybieralny

Dobór materiałów konstrukcyjnych

VII

mgr

TM

P

30

H.Smoleńska

przedmiot

wybieralny

Inżynieria materiałowa

VIII

mgr, TM

W

L

30E

15

J. Ćwiek

 

Praca przejściowa nr 1 (PP1)

PM, AiR, SMiUE

VIII

mgr

P

 

S.Rymkiewicz

 

Praca przejściowa nr 2 (PP2)

IX

mgr, TM

P

 

S.Rymkiewicz

 

Seminarium dyplomowe

IX

mgr

S

15

A.Zieliński

 

Seminarium dyplomowe

X

mgr

S

15

A.Zieliński

 

Praca dyplomowa

X

mgr

P

 

 

 

Przedmioty na specjalności Inżynieria Materiałów Konstrukcyjnych

Materiałoznawstwo III

VIII

mgr

W

C

L

15

7,5

7,5

J. Hucińska

 

Projektowanie procesów obróbki cieplnej

VIII

mgr

W

L

30

15

K. Krzysztofowicz

 

Techniki wytwarzania materiałów

VIII

mgr

W

15

M.Szkodo

 

Normalizacja i klasyfikacja materiałów

IX

mgr

W

C

15E

15

J. Łabanowski

 

Mechanizmy niszczenia materiałów

IX

mgr

W

L

22,5E

7,5

K. Imielińska

 

Urządzenia do obróbki cieplnej

IX

mgr

W

L

15

15

S.Rymkiewicz

przedmiot

wybieralny

Obróbka cieplno-chemiczna

IX

mgr

W

L

7,5

7,5

W. Serbiński

przedmiot

wybieralny

Kontrola w obróbce cieplnej

IX

mgr

W

15

M. Szkodo

przedmiot

wybieralny

Nowoczesne metody badawcze w materiałoznawstwie

IX

mgr

W

S

15

15

K.Krzysztofowicz

przedmiot

wybieralny

Badania odbiorowe materiałów

IX

mgr

W

C

15

15

K. Krzysztofowicz

przedmiot

wybieralny

Komputerowe wspomaganie inżynierii materiałowej.

IX

mgr

Ć

30

K.Krzysztofowicz

przedmiot

wybieralny

Wprowadzenie do nauki o materiałach kompozytowych

IX

mgr

W

15

K.Imielińska

przedmiot

wybieralny

 

Studia stopnia inżynierskiego (po IV semestrze)

 

Przedmiot

Sem.

Studia

Rodz zaj.

Ilość

godz.

Prowadzący

przedmiot

(odpowiedzialny za przedmiot)

Uwagi

Przedmioty obowiązkowe

Nowoczesne materiały konstrukcyjne

VI

inż, TM

W

L

15

15

J.Ćwiek

 

Procesy technologiczne obróbki cieplnej

VI

inż, TM

W

L

15

15

A. Degórski

 

Praca przejściowa nr 1 (PP1)

 

VI

inż Spaw, TMiAP

P

 

S.Rymkiewicz

 

Seminarium dyplomowe

VII

 

S

30

J.Hucińska

 

Praca dyplomowa

VII

 

P

 

 

 

Przedmioty wybieralne

Dobór materiałów konstrukcyjnych

VI

inż

P

30

H Smoleńska

 

Normalizacja i klasyfikacja materiałów

VI

inż, TM

W

C

15

15

J. Łabanowski

 

Urządzenia do obróbki cieplnej

VI

inż, TM

W

L

15

15

S.Rymkiewicz

 

Inżynieria powierzchni

VI

inż, TM

W

L

15

15

W. Serbiński

 

Kontrola w obróbce cieplnej

VII

inż, TM

W

15

M. Szkodo

 

Badania odbiorowe materiałów

VII

inż, TM

W

L

C

15

15

15

K. Krzysztofowicz

 

 

TM – profil Technologia Maszyn

PM – profil Projektowanie Maszyn

SMiUE – profil Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne

 

Przedmioty prowadzone przez Katedrę Inżynierii Materiałowej na studiach inżynierskich zaocznych

 

Przedmiot

Sem.

Studia

Rodz zaj.

Ilość

godz.

Prowadzący

przedmiot

Uwagi

Materiałoznawstwo I

 

III

inż

zao

W

16

K.Imielińska

 

Materiałoznawstwo I

 

IV

inż

zao

W

L

16E

16

K.Imielińska

 

Nowoczesne materiały konstrukcyjne

VIII

inż

zao

W

L

8

8

K.Imielińska

 

Procesy technologiczne obróbki cieplnej

VIII

inż

zao

W

L

8

8

A. Degórski

 

Praca przejściowa nr 1 (PP1)

 

VIII

inż

zao

P

 

 

 

Seminarium dyplomowe

VIII

inż

zao

S

16

 

 

Seminarium dyplomowe

IX

inż

zao

S

16

 

 

Praca dyplomowa

IX

inż

zao

P

 

 

 

Przedmioty wybieralne

Normalizacja i klasyfikacja materiałów

VIII

inż

zao

W

C

16

16

J. Łabanowski

 

Urządzenia do obróbki cieplnej

VIII

inż

zao

W

L

16

16

S.Rymkiewicz

 

Inżynieria powierzchni

VIII

inż

zao

W

L

16

16

W. Serbiński

 

Kontrola w obróbce cieplnej

VIII

inż

zao

W

16

M. Szkodo

 

Badania odbiorowe materiałów

VIII

inż

zao

W

L

C

16

16

16

A.Degórski

 

 Międzywydziałowy kierunek Inżynieria Materiałowa

Siatki godzin dla kierunku
Programy przedmiotów dla wszystkich kierunków dyplomowania
Programy przedmiotów dla kierunku Materiały strukturalne i biomateriały
Program przedmiotu Materiały biomedyczne i biomimetyczne dla kierunku Inżynieria Materiałowa


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ