Politechnika Gdańska
Wydział Mechaniczny

Zakład Biomateriałów i Iżynierii Materiałowej
by Krzysztof Krzysztofowicz
WERSJA POLSKA
ENGLISH VERSION

Strona główna  --- Historia Katedry  --- Struktura i skład Zakładów
Działalność dydaktyczna --- Tematyka badawcza  --- Najnowsze publikacje (spis)
Oferta prac usługowych ---  Aparatura specjalna ---  Współpraca zagrzaniczna i krajowa
Konferencje ---  Skrypt "Powłoki" --  Informacje dla studentów
Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze  --- Advances in Materials Science --- Materiały i technologie


Zakład Biomateriałów i Iżynierii Materiałowej
Wydział Mechaniczny
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
tel.: (0-58) 347 26 98 - sekretariat
(0-58) 347 29 64 - Kierownik Zakładu
fax: (0-58) 347 18 15
e-mail: kim@mech.pg.gda.pl sekretariat
azielins@pg.gda.pl kierownik katedry 
NOWOŚCI

KSIĘGA PROCEDUR JAKOŚCI

Czasopismo ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE dostępne w sieci

ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE